Kvantu kriptogrāfijas iekārtu un programmatūras risinājumu pielietojumi Latvijas skaitļošanas resursu infrastruktūrā

Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta Kvantu kriptogrāfijas iekārtu un programmatūras risinājumu pielietojumi Latvijas skaitļošanas resursu infrastruktūrā” (Nr.1.1.1.1/20/A/106) īstenošanu.

Projekta mērķis 
ieviest jaunizveidotos kvantu kriptogrāfijas risinājumus, izstrādāt un pielāgot skaitļošanas infrastruktūrai vispiemērotākos programmatūras rīkus, kā arī attīstīt mūsdienīgu kriptogrāfijas paņēmienu izmantošanas praksi Latvijā.

 

Konkrētie projekta mērķi ir:

1) novērtēt uz kvantu šifrēšanas balstītas datu pārraides ātrumu un efektivitāti, izmantojot esošās optiskās datu pārraides līnijas;

2) izstrādāt drošus kriptogrāfijas protokolus un programmatūras prototipus attālinātai piekļuvei, izmantojot "klasiskos" kanālus kvantu atslēgu izplatīšanai uz ierīcēm, kas nodrošinās straumēšanas pakalpojumus no augstas entropijas un ātrgaitas kvantu gadījumskaitļu ģeneratoriem un kopīgu piekļuvi kvantu atslēgu izplatīšanas centriem, kas saistīti tikai ar kvantu komunikāciju kanālu;

3) izstrādāt paaugstinātus drošības protokolus un programmatūras prototipus saziņai starp ierīcēm, kas aprīkotas ar iebūvētiem kvantu gadījumskaitļu ģeneratoriem.

 

Galvenās aktivitātes:

1) Pētījums par kriptogrāfijas tehnoloģiju izmantošanu un infrastruktūras iespējām Latvija. Tas ietver analītisku pētījumu par kriptogrāfijas paņēmienu izmantošanu Latvija šobrīd un esošās komunikāciju infrastruktūras spēju novērtēšanu, lai daļēji atbalstītu tīri kvantu informācijas pārraidi. (WP1)

2) Jaunu metožu (ieskaitot kriptogrāfijas protokolus) un programmatūras prototipu izstrāde integrētam kvantu un klasiskās atslēgas izplatīšanas sistēmām, kuru pamatā ir kopīgas kvantu atslēgu izplatīšanas platformas (QKDS). Tas ietver kopīga attālināta kvantu gadījumskaitļu ģeneratora (QRNG) straumēšanas pakalpojumu attīstību un atslēgu izplatīšanas protokola attīstību, kas balstās uz attālinātu piekļuvi diviem vai vairākiem QKDS centriem, kas saistīti ar tīri kvantu šifrēšanas kanāliem. (WP2)

3) Jaunu metožu un programmatūras prototipu izstrāde, lai nodrošinātu papildu drošības līmeni komunikācijā starp skaitļošanas ierīcēm, kas aprīkotas ar QRNG. Tas ietver ari lietotāju autentificēšanu ar QRNG izmantošanu slepenu atslēgu ģenerēšanai IC mikroshēmu kartēm. (WP3)

Projekta darba plānā ir iekļauta ari WP4 aktivitāte, kas papildina iepriekš uzskaitītās un ietver projekta zinātniskās pārvaldības, pētniecības rezultātu komunikācijas un izplatīšanas uzdevumus, ka ari intelektuālā īpašuma pārvaldību un uzdevumus, kas saistīti ar projekta rezultātu izmantošanu.

 


Projekts tiks īstenots no 01.06.2021 līdz 31.12.2023, un tā kopējas izmaksas ir 672160 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 433628 EUR.
 

Projekts norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.