2023. gada aprīlis - jūnijs

Aktivitātes WP1 ietvaros:

  • Balstoties uz aptaujās iegūtajiem datiem sagatavota publikācija par kiberdrošību Latvijā.
  • Apkopoti rezultāti par QKD iekārtu darbības veiktspēju dažādos lietojumu scenārijos.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

  • Pilnveidots QRNG straumēšanas servisa prototips, nodrošinot nepieciešamo veiktspēju un attālinātas pārraudzības iespējas.
  • Pilnveidots jau izstrādātais kvantu atslēgu distribūcijas centra (KDC) servisa prototips, nodrošinot nepieciešamo veiktspēju un attālinātas pārraudzības iespējas. Rezultāti prezentēti ACNS 2023 konferencē. Sagatavoti, iesniegti un pieņemti publicēšanai divi zinātniskie raksti.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

  • Uzsākta tehnoloģijas un to implementējoša prototipa izstrāde, kas nodrošina kvantu gadījuma skaitļu ģeneratoru (QRNG) integrāciju kriptogrāfiskajās bibliotēkās.
  • Tiek veikta tehnoloģijas un to implementējoša prototipa izstrāde uz viedkartēm balstītai lietotāju autentifikācijai, kas izmanto hibrīdās uz klasiskajiem un post-kvantu (PQC) kriptogrāfiskajiem algoritmiem balstītas metodes. Sagatavots, iesniegts un pieņemts publicēšanai zinātniskais raksts.

Publicitātes pasākumi: