2023. gada janvāris - marts

Aktivitātes WP1 ietvaros:

  • Par rezultātiem ziņots konferencē ICICT 2023 (8th International Congress on Information and Communication Technology).
  • Uzsākta QKD iekārtu darbības testēšana koplietošanas režīmā (QKD as a service) balstoties uz WP2 ietvaros izstrādātajām tehnoloģijām un prototipiem.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

  • Veikti izstrādātās kvantu gadījuma skaitļu (QRNG) straumēšanas tehnoloģijas un tās prototipa implementācijas pilnveidojumi, nodrošinot pilnīgu savietojamību ar izmantoto kriptogrāfisko bibliotēku jaunākajām versijām.
  • Pabeigta kvantu atslēgu distribūcijas centra (KDC) servisu nodrošināšanas tehnoloģijas un to implementējoša prototipa izstrāde, izmantojot daudzpunktu pieslēgumu pieeju kvantu šifrēšanas atslēgu apmaiņas kanāliem (QKD) to koplietošanas režīmā (qkd.lumii.lv). Sagatavota un iesniegta publikācija.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

  • Turpināti pētījumi un tiek veiktas eksperimentālas implementācijas saistībā ar kvantu gadījuma skaitļu ģeneratoru integrāciju kriptogrāfiskajās bibliotēkās.
  • Izstrādāts uz viedkartēm balstīts lietotāju autentifikācijas protokols, kas izmanto hibrīdās uz klasiskajiem un post-kvantu (PQC) kriptogrāfiskajiem algoritmiem balstītas metodes. Sagatavota un iesniegta publikācija.

Publicitātes pasākumi: 

  • Projekta rezultāti ir prezentēti konferencēs ICICT 2023 (8th International Congress on Information and Communication Technology) - prezentācija "Cryptography in Latvia: Academic Background Meets Political Objectives" (20-23.02.2023) un LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā "Datorzinātnes un informācijas tehnoloģija" - prezentācija "QKD kā pakalpojums un tā iekļaušana TLS protokolā" (03.03.2023).