2022. gada oktobris - decembris

Aktivitātes WP1 ietvaros:

  • Sagatavots ziņojums par Latvijā izmantotajām kriptogrāfijas tehnoloģijām, uz to balstītie rezultāti publicēti.
  • Tiek veikta šifrēšanas atslēgu apmaiņas (QKD) iekārtu darbības stabilitātes un veiktspējas testēšana to ilgstošas nepārtrauktas lietošanas režīmā.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

  • Pabeigta kvantu gadījumskaitļu (QRNG) straumēšanas tehnoloģijas izstrāde, kas lietotāju autentifikācijai izmanto pret kvantu algoritmiem drošus asimetriskos šifrēšanas algoritmus (PQC). Izstrādāts ārējiem lietotājiem testa režīmā pieejams QRNG straumēšanas servisa prototips.
  • Papildināts un pilnveidots atslēgu distribūcijas centra (KDC) protokols servisu nodrošināšanai izmantojot daudzpunktu pieslēgumu pieeju kvantu šifrēšanas atslēgu apmaiņas kanāliem (QKD) to koplietošanas režīmā. Pamatos pabeigta šī protokola implementācija.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

  • Uzsākta TLSv1.3 protokola varianta izstrāde, kas komunikācijas drošībai izmanto ar QKD iekārtām ģenerētas šifrēšanas atslēgas.
  • Tiek izstrādāts uz viedkartēm balstīts papildus autentifikācijas mehānisms izmantošanai uz TLSv1.3 protokola modifikācijām balstītās lietojumprogrammās.

Publicitātes pasākumi: 

  • Projekta rezultāti prezentēti konferencē CECNet 2022 (The 12th International Conference on Electronics, Communications and Networks), prezentācija "Approach for Cryptography Digital Ecosystem Deployment", 4-7.11.2022.
  • Projekta rezultāti publicēti publicēti konferenču rakstu krājumā "Frontiers in Artificial Intelligence and Applications", publikācija "Approach for Cryptography Digital Ecosystem Deployment", Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, vol. 363, pp. 236-243, 2022.