2023. gada jūlijs - septembris

Aktivitātes WP1 ietvaros:

  • Sagatavots un publicēts zinātnisks raksts.
  • Balstoties uz veiktajās aptaujās apkopotajiem datiem, sagatavots ziņojums "Attitude towards Cryptography: Impact on Cybersecurity".

Aktivitātes WP2 ietvaros:

  • QRNG straumēšanas un kvantu atslēgu attālinātas distribūcijas tehnoloģijā integrēts aktivitātes WP3 ietvaros izstrādātais uz viedkartēm balstītais lietotāju autentifikācijas mehānisms.
  • Rezultāti prezentēti ISPEC 2023 konferencē. Sagatavots un publicēts zinātnisks raksts.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

  • Izstrādāta tehnoloģijas un tās prototipa implementācija QRNG entropijas avotu integrācijai operētājsistēmu līmenī.
  • Izstrādāta tehnoloģijas un tās prototipa implementācija uz viedkartēm balstītai lietotāju autentifikācijai ar hibrīdām metodēm.
  • Sagatavoti divi zinātniski raksti, kas pieņemti publicēšanai.

Publicitātes pasākumi: 

  • Projekta rezultāti ir prezentēti konferencē ISPEC 2023 (18th International Conference on Information Theory Security and Practice) – prezentācija "Quantum Key Distribution as a Service and Its Injection into TLS" (24-25.08.2023).
  • Projekta rezultāti publicēti konferenču rakstu krājumos: "Lecture Notes in Networks and Systems", publikācija "Cryptography in Latvia: Academic Background Meets Political Objectives" vol. 693, 143-154, "Lecture Notes in Computer Science", publikācija "Integrating Quantum Key Distribution into Hybrid Quantum-Classical Networks" vol. 13907 695-699, un "Lecture Notes in Computer Science", publikācija "Quantum Key Distribution as a Service and Its Injection into TLS" vol. 1441, 527-545.