2021. gada oktobris - decembris

Uzsākta projekta aktivitātes WP3 īstenošana.

Aktivitātes WP1 ietvaros:

  • Tiek izstrādāta reģionālās situācijas izpētes metodoloģija atbilstoši ENISA (The European Union Agency for Cybersecurity) pieņemtajiem standartiem un kritērijiem.
  • Uzsākta eksperimentu veikšana un iegūtie pirmie rezultāti par ar QKD iekārtām reāli sasniedzamajiem šifrēšanas atslēgu pārraides ātrumiem neliela garuma optiskajos tīklos viena datu centra ietvaros.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

  • Tiek izstrādāti programmatūras moduļi komunikācijai ar QKD iekārtām un paplašināta to API funkcionalitāte.
  • Izstrādāta  protokola IPsec modifikācija, kurā lietotāju autentifikācija un atslēgu apmaiņa tiek veikta balstoties uz ar QKD iekārtām ģenerētajām šifrēšanas atslēgām. 

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Uzsākta iespējamo tehnisko risinājumu analīze ārējo augstas entropijas avotu integrācijai plašāk lietotajās atvērtā koda kriptogrāfiskajās bibliotēkās.

Publicitātes pasākumi: 

  • Par projekta rezultātiem sagatavotas un iesniegtas divas prezentācijas LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē.
  • Plašākai sabiedrībai pētījumi projekta jomā ir popularizēti televīzijas kanāla TV24 raidījumā #digiTuvi (02.11.2021.).