Vienošanās nr. 2010/0325/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/109

 

Ieguldījums Tavā nākotnē         

ERAF 2.1.1.1. aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

Projekts  „Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģija un tās atbalsta rīki”
Noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2010/0325/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/109

Projekta vispārīgais mērķis: uzņēmumu un valsts iestāžu darba produktivitātes palielināšana, ieviešot to specifiskajām vajadzībām pielāgotas mūsdienīgas procesu pārvaldības programmsistēmas.

Projekta specifiskais mērķis: radīt tehnoloģiju un tās atbalsta rīkus (platformu), kas ļaus ātri un efektīvi iegūt minētās programmsistēmas.

Projekts un pētījums atbilst informātikas un vadībzinātnes nozarēm.

Projekta ietvaros īstenotajām darbībām nav saimniecisks raksturs, jo tajā paredzēta tikai zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana. Tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība bez atlīdzības.

Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:

1.Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģijas un rīku platformas arhitektūras (struktūra, bāzes procesu definēšanas valoda, superstereotipu mehānisms) izstrāde. Platformas aizpildījuma (metamodeļi, modeļu transformācijas) izstrāde;

2. Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģijas un rīku platformas realizācija, testēšana;

3. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;

4. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (Latvijas patents uz platformas arhitektūru).

Īstenošanas vieta: Rīga, LU MII.
Projekta izpildes termiņš: 2011.gada 1.janvāris - 2013.gada 31.decembris.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 328 656 LVL, no tā ERAF finansējums 304 005 LVL un LUMII ieguldījums 24 651 LVL.
Projekta zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks Kārlis Podnieks