29.08.2011

Uzsākam aktivitāti 1.3 "Platformas metamodeļu atbilstību valodu izstrāde". Jāizstrādā divas atbilstību valodas - starp Modelēšanas un Izpildes vidēm un no Izpildes un Modelēšanas vidēm uz Monitoringa vidi.  Iesākumam - četri pētnieki apkopo šim darbam nepieciešamo informāciju.

02.05.2011

Uzsākam aktivitāti 1.2 "Platformas aizpildījuma izstrādāšana", kas paredz 3 metamodeļu izveidi: Procesu modelēšanas vides metamodelis, Procesu izpildes vides metamodelis, Procesa izpildes monitoringa vides metamodelis. Iesākumam - četri pētnieki apkopo šim darbam nepieciešamo informāciju.

14.04.2011

Pirmais nodevums! Repozitorija saskarnes universālais API

18.01.2011

Uzsākam aktivitāti 1.1 "Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģijas un rīku platformas arhitektūras izstrāde", kuras rezultātā jāizstrādā: Procesu pārvaldības programmsistēmu būves platformas arhitektūra; Specializētās procesu pārvaldības programm-sistēmas arhitektūra; Bāzes procesu definēšanas valoda; Superstereotipu principa koncepcija. Pie šī uzdevuma strādā 3 vadošie pētnieki un 4 pētnieki.

Uzsākam aktivitāti 2.1 "Platformas realizācija – pamat komponenšu izstrāde", kuras rezultātā jāizstrādā 3 programmatūras komponentes: Lietotāja grafiskās saskarnes komponente; Repozitorija saskarnes komponente; Repozitorija datu pārlūka komponente. Pie šī uzdevuma strādā 4 pētnieki, 3 programmētāji un 1 testētājs.