13.11.2012

Rīt nodosim (nu jau sesto) projekta progresa ziņojumu, kurā būs iekļauts agrāk nebijis nodevumu skaits - 6 (divi atbilstību valodu apraksti, 3 programmatūras komponentes ar dokumentāciju un 1 starptautiski recenzēta publikācija).

Līdz ar to ir izpildīts starptautiski recenzēto publikāciju plāns (3 gab.).

Uzraugošie cilvēki pamanīs, ka kopš jūnija mēneša projektā vairs nenotiek semināri. Tas tāpēc, ka domāšanas process projektā ir beidzies, tagad notiek tikai plānoto gala lietotajiem domāto komponentu projektēšana, programmēšana un testēšana (aktivitātes 2.2, 2.2, 2.4).

Uzsākta arī aktivitāte 2.5, kas paredz divu nopietnu procesu pārvaldības test-sistēmu izgatavošanu, izmantojot projekta izstrādājamo šādu sistēmu būves platformu. Iespējamos test-sistēmu kandidātus meklējam izglītības un medicīnas nozarēs, kā arī valsts iestādēs.

05.10.2012

Pabeigta 21 mēnesi ilgusī aktivitāte 2.1 - izstrādātas Platformas pamatkomponentes: lietotāja grafiskā saskarne, repozitorija saskarne un repozitorija pārlūks.

01.10.2012

Pabeigta aktivitāte 1.3 - izstrādātas atbilstību (mapping) valodas starp Modelēšanas, Izpildes un Monitoringa metamodeļiem. Līdz ar to ir novērsta aizkavēšanās ar aktivitātes pabeigšanu.

02.07.2012

Pabeigta aktivitāte 1.2: izstrādāti un noformēti kā projekta nodevums 3 metamodeļi - modelēšanas videi, izpildes videi un monitoringa videi.

Izpildes vides koncepcijas maiņas dēļ par 3 mēnešiem aizkavēsies aktivitātes 1.3 pabeigšana (atbilstību valodu izstrāde starp vidēm).

Aktivitātē 2.1 izstrādājamā platformas pamatkomponenšu programmatūra tiek intensīvi testēta - 30.septembrī paredzēta tās nodošana.

14.03.2012

Nodevām pirmo "īsto" projekta pārskatu: ir pabeigta aktivitāte 1.1, kurā radīts pirmais no galvenajiem projekta nodevumiem "Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģijas un rīku platformas arhitektūra" (dokuments uz 32 lpp.). Šo dokumentu pagaidām nepublicēsim, jo uz tā pamata esam iesākuši darbu pie aktivitātes 2.9.2 "Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana", kurā izstrādāsim un iesniegsim atbilstošu Latvijas patenta pieteikumu.

27.02.2012

Aktivitāte 2.1: Izstrādāta un akceptēta platformas programmatūras uzturēšanas sistēma.

09.01.2012

Beidzam aktivitāti 1.1 "Platformas arhitektūras izstrāde", sākam aktivitāti 2.2 "Sistēmas definētāja darba vietas izstrāde". Pārplānojam projekta darba grupas.