Projekts sekmīgi pabeigts!

Projekta pamatideju un koncepciju turmpāk aizsargās Latvijas patents Nr. 14783 “Paņēmiens un elektroniskā sistēma domēnspecifiskas procesu pārvaldības programmsistēmas domēnspecifisko procesu definīciju transformēšanai” (piešķirts 20.01.2014).