2021. gada jūlijs - septembris

Uzsākta projekta aktivitātes WP2 īstenošana.

Aktivitātes WP1 ietvaros:

Veikta informācijas apkopošana un analīze informācija par līdzīga veida pētījumiem citās valstīs.

Tiek izstrādāta metodika aptaujas veikšanai Latvijā. Apzināta situācija Latvijā sadarbībā ar IT industrijas vadošajiem uzņēmumiem datu pārraidē, veikta turpmākā pētījuma mērķgrupas identificēšana.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

Prototipu līmenī izstrādāti programmatūras moduļi, kuri, izmantojot ZeroMQ 4.0 protokolu, nodrošina Clavis 3 iekārtu ģenerēto nejaušo skaitļu, kā arī ar starp šo iekārtu pāriem apmainīto QKD atslēgu pieprasījumus.

Uzsākta programmatūras izstrāde, kura demonstrētu iespēju izmantot QKD atslēgas lietotāju autentifikācijai šifrēta IPsec datu pārraides kanāla izveidei.