2022. gada aprīlis - jūnijs

Aktivitātes WP1 ietvaros:

  • Izstrādāta prototipa implementācija lietotāju aptaujām par kriptogrāfisko risinājumu lietojumiem un dažādu lietotāju grupu kompetencēm kriptogrāfijas jomā, veiktas testa aptaujas piesaistot LU Datorikas fakultātes studentus.
  • Izvērtēta iekārtu veiktspēja komunikāciju nodrošināšanai ar IPsec protokolu izmantojot QKD šifrēšanas atslēgas un entropijas straumēšanas servisa veiktspējas atkarība no pieprasījumu veidiem un pieprasīto datu apjomiem.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

  • Izstrādāts protokols un tā implementācija ar kvantu gadījumskaitļu ģeneratoriem (QRNG) iegūtu šifrēšanas atslēgu straumēšanas servisam (pieeja šim servisam eksperimentālā testa režīmā tiek piedāvāta arī ārējiem lietotājiem: qrng.lumii.lv)
  • Uzsākta protokola izstrāde QKD pakalpojumu nodrošināšanai koplietošanas režīmā lietotājiem vienlaicīgi komunicējot ar diviem ar kvantu datu pārraides kanālu saistītiem datu centriem.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

  • Tiek izstrādātas metodes un programmatūra kvantu gadījumskaitļu ģeneratoru (QRNG) integrācijai TLSv1.3 protokolā un ar to saistītajā X.509 sertifikātu infrastruktūrā, kā arī to modifikācijās, kas izmanto kvantu drošus (PQC) asimetriskos kriptogrāfijas algoritmus.
  • Tiek veikti testi, lai izvērtētu viedkaršu atmiņas un procesoru resursu atbilstību dažādu autentifikācijas algoritmu un protokolu prasībām.

Publicitātes pasākumi: 

  • Projekta rezultāti prezentēti konferencē "Joint Estonian-Latvian Computer Science Theory Days 2022" (prezentācija "Towards the Post-Quantum Era: Quantum Entropy via a Quantum-Resistant Network", 06-08.05.2022.).
  • Projekta rezultāti prezentēti konferencē "20th International Conference on Applied Cryptography and Network Security" ACNS 2022 (prezentācija "A Transparent Remote Quantum Random Number Generator Over a Quantum-Safe Link", 20-23.06.2022.)