2022. gada janvāris - marts

Aktivitātes WP1 ietvaros:

  • Balstoties uz ENISA (The European Union Agency for Cybersecurity) standartiem un metodoloģijas izveidota aptaujas anketu pamatstruktūra. Uzsākta aptaujas prototipa implementācija.
  • Sadarbībā ar LVRTC veikta QKD iekārtu veiktspējas testēšana esošajā LVRTC optisku tīklu infrastruktūrā. Sekmīgi veikta šifrēšanas atslēgu pārraide tīkla posmos ar garumu līdz 33 kilometriem.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

  • Izstrādāta arhitektūra un demonstrācijas līmenī strādājoša programmatūra ar kvantu gadījumskaitļu ģeneratoriem (QRNG) ģenerēto atslēgu kriptogrāfiski drošai pārsūtīšanai vairākiem lietotājiem, nodrošinot QRNG izmantošanu koplietošanas režīmā.
  • Tiek izstrādāti un testēti programmatūras risinājumi pret kvantu algoritmiem drošu asimetrisko kriptogrāfijas algoritmu (PQC) integrācijai IPsec protokolā.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

  • Tiek izstrādāti programmatūras risinājumi kvantu nejaušo skaitļu ģeneratoru integrācijai Linux operētājsistēmas kodola līmenī un to izmantošanai OQS-OpenSSL bibliotēkas kriptogrāfiskajās funkcijās.

Publicitātes pasākumi: 

  • Projekta rezultāti prezentēti LU 80. starptautiskajā zinātniskās konferences sekcijā "Datorzinātnes un informācijas tehnoloģija" (prezentācija "Kvantu kriptogrāfisko atslēgu apmaiņas sistēmu veiktspējas testēšana esošajā komunikācijas tīklu infrastruktūrā" 11.02.2022.) un sekcijā "Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai" (prezentācija "Kvantiskas atslēgu ģenerēšanas integrācija IPSec protokolā" 27.01.2022.).
  • Projekta rezultāti prezentēti LATA 15. konferencē "Atvērta digitāla transformācija" (prezentācija "Kvantiskas atslēgu sadales (QKD) integrācija Linux IPsec protokolā" 03.02.2022.).