Vienošanās nr. 2013/0012/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/051

Ieguldījums Tavā nākotnē

ESF 1.1.1.2.„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (otrā kārta) 

Projekts  „Starpdisciplinārās IKT zinātniskās grupas izveide liela apjoma datu pārraidei, apstrādei un pārvaldīšanai" 
Noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu Nr. 2013/0012/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/051

Projekta vispārīgais mērķis: ir veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei Rīgas Tehniskajā universitātē, veidojot starpdisciplināru zinātnieku grupu liela apjoma datu pārraidei, pārvaldīšanai, un apstrādei (IKT virzienā), piesaistot jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātnieku.

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis: liela apjoma datu drošai pārraidei, pārvaldībai un apstrādei izstrādāt jaunu augsta datu pārraides ātruma kombinēto viļľgarumdales blīvēto ŠOPS tehnoloģiju, jaunu aģent-orientētu programmatūru un jaunu liela apjoma datu apstrādes algoritmu..

Projekta galvenās aktivitātes: jaunas zinātniskas grupas izveidošana, pētījumi par pilnīgi optisko pārveidotāju-savienotāju/sazarotāju, pētījumi par kombinēto viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģiju, pētījumi par aģent orientētas programmatūras izmantošanu liela apjoma datu pieprasījumu apstrādei, publikāciju sagatavošana.

Īstenošanas vieta: Rīga.
Pojekta iesniedzējs: RTU. (projekta mājas lapa RTU)
Sadarbības partneris: LUMII (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts).
Projekta izpildes termiņš: No 2013. gada septembra līdz 2015. gada augustam (īstenošanas ilgums – 24 mēneši).
Projekta budžets: 350 000 Ls, tai skaitā ESF finansējums 323 645 Ls, kas veido 92,47 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta zinātniskie vadītāji: vadošais pētnieks Vjačeslavs Bobrovs.

 

Infomācija atjaunota: 15-septembris-2015 (Projekta nozīmīgākie sasniegumi)

 

 

Optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izstrādāts jauna tipa optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Lasīt tālāk...

Viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģija

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izveidota kombinēta viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļa:

Lasīt tālāk...

Publikācija

Sagatavota un noprezentēta zinātniska publikācija

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.04.2015 līdz 31.08.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.11.2014 līdz 31.03.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.07.2014 līdz 31.10.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.03.2014 līdz 30.06.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...