Populārzinātnisks raksts

2011.gada janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā (LU MII) tika uzsākts ERAF projekts “Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģija un tās atbalsta rīki”. Projekts drīz beigsies – 2013.gada decembrī, un tā vispārīgais mērķis ir uzņēmumu un valsts iestāžu darba produktivitātes palielināšana, ieviešot to specifiskajām vajadzībām pielāgotas mūsdienīgas procesu pārvaldības programmsistēmas. Projekta ietvaros ir radīta tehnoloģija un tās atbalsta rīki (platforma), kas ļauj ātri un efektīvi šādas pielāgotas programmsistēmas iegūt. Projekta rezultātā izstrādātā tehnoloģija un programmatūra būs publiski pieejama bez atlīdzības.

Populārzinātnisks raksts

2011.gada janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā (LU MII) tika uzsākts ERAF projekts “Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģija un tās atbalsta rīki”. Projekts drīz beigsies – 2013.gada decembrī, un tā vispārīgais mērķis ir uzņēmumu un valsts iestāžu darba produktivitātes palielināšana, ieviešot to specifiskajām vajadzībām pielāgotas mūsdienīgas procesu pārvaldības programmsistēmas. Projekta ietvaros ir radīta tehnoloģija un tās atbalsta rīki (platforma), kas ļauj ātri un efektīvi šādas pielāgotas programmsistēmas iegūt. Projekta rezultātā izstrādātā tehnoloģija un programmatūra būs publiski pieejama bez atlīdzības.

Populārzinātnisks raksts

2011.gada janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā (LU MII) tika uzsākts ERAF projekts “Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģija un tās atbalsta rīki”. Projekts drīz beigsies – 2013.gada decembrī, un tā vispārīgais mērķis ir uzņēmumu un valsts iestāžu darba produktivitātes palielināšana, ieviešot to specifiskajām vajadzībām pielāgotas mūsdienīgas procesu pārvaldības programmsistēmas. Projekta ietvaros ir radīta tehnoloģija un tās atbalsta rīki (platforma), kas ļauj ātri un efektīvi šādas pielāgotas programmsistēmas iegūt. Projekta rezultātā izstrādātā tehnoloģija un programmatūra būs publiski pieejama bez atlīdzības.

Populārzinātnisks raksts

Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūtā ERAF atbalstīta projekta „Semantisko datubāzu platforma nozaru speciālistiem” (projekta Nr. 2011/0009/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/112) ietvaros ir izstrādāts rīku komplekts – semantisko datubāzu platforma – darbam ar informatīvo sistēmu datus aprakstošām jēdzienu sistēmām jeb ontoloģijām.

Platformas pamatā ir LU MII izstrādātais grafiskais OWL ontoloģiju redaktors OWLGrEd, kas piedāvā izmantot grafisku saskarni informatīvo sistēmu datu shēmas specificēšanai konceptuālā jēdzienu un to savstarpējo saistību līmenī, neskarot tehnisko datu tabulu, lauku un saišu starp tabulām līmeni, kāds ir raksturīgs plaši izmantotajām relāciju datu bāzu tehnoloģijām.

Projekta ietvaros OWLGrEd redaktors ir papildināts ar servisu sasaistes uzdošanai starp konceptuālo ontoloģiju līmeni un tehnisko relāciju datubāzu līmeni, tādējādi ļaujot redaktorā veidot ontoloģijas, kopā ar definējumu, kādā veidā tās reprezentē informāciju par datiem konkrētajās datubāzēs.

Populārzinātnisks raksts

2011.gada janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā (LU MII) tika uzsākts ERAF projekts “Dinamisko tīklu vizualizācijas un analīzes rīku komplekts” 2010/0318/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/104. Projekts drīz beigsies – 2013.gada decembrī, un tā vispārīgais mērķis ir piedāvāt ērtu tīklveida datu apstrādes tehnoloģiju. Kā viens no projekta rezultātiem ir radīta tehnoloģija sociālo tīklu vizualizācijai un analīzei. Projekta rezultātā izstrādātā tehnoloģija un programmatūra būs publiski pieejama bez atlīdzības.