Populārzinātnisks raksts

2011.gada janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā (LU MII) tika uzsākts ERAF projekts “Procesu pārvaldības programmsistēmu būves tehnoloģija un tās atbalsta rīki”. Projekts drīz beigsies – 2013.gada decembrī, un tā vispārīgais mērķis ir uzņēmumu un valsts iestāžu darba produktivitātes palielināšana, ieviešot to specifiskajām vajadzībām pielāgotas mūsdienīgas procesu pārvaldības programmsistēmas. Projekta ietvaros ir radīta tehnoloģija un tās atbalsta rīki (platforma), kas ļauj ātri un efektīvi šādas pielāgotas programmsistēmas iegūt. Projekta rezultātā izstrādātā tehnoloģija un programmatūra būs publiski pieejama bez atlīdzības.

 

Latvijas IT pakalpojumu tirgū pastāv pieprasījums pēc valsts iestāžu un uzņēmumu specifiskām vajadzībām pielāgotām (“domēnspecifiskām”) procesu pārvaldības programmsistēmām. Potenciālie pasūtītāji ir valsts iestādes un praktiski visu nozaru uzņēmumi, izņemot pašus mazākos. Vairāki Latvijas IT uzņēmumi nodarbojas ar šādu programmsistēmu izstrādi.

Mēs piedāvājam jaunu tehnoloģiju šādu programmsistēmu izstrādei un rīku platformu tās atbalstam. Šī tehnoloģija balstās uz metamodeļiem un transformāciju vadītu arhitektūru. Ar tās palīdzību IT speciālisti varēs veidot uzņēmumu un valsts iestāžu specifiskām vajadzībām pielāgotas procesu pārvaldības programmsistēmas ātrāk, vienkāršāk, un augstākā kvalitātē nekā veicot šo sistēmu pilnu programmēšanu, izmantojot tradicionālās tehnoloģijas.

Mūsu projekta tehnoloģiskā novitāte ir metamodeļu un modeļu transformāciju lietojums tieši procesu pārvaldības programmsistēmu būvē. Konkrētais platformas aizpildījums (metamodeļi, transformāciju valodas, superstereotipu mehānisms) tiek veidots tieši procesu pārvaldības programmsistēmu vajadzībām. Līdz šim pasaulē tādi risinājumi nav piedāvāti. Platformas universālās komponentes balstās uz izveidotajiem metamodeļiem un mūsu ilggadējo pieredzi mūsdienīgu grafisko modelēšanas rīku izstrādē. Lietošanas ērtību ziņā ir pārsniegtas gan tirgū, gan akadēmiskajā vidē piedāvāto analoģisko produktu iespējas.

Izstrādātās universālās programmatūras komponentes un sistēmu specifiskās daļas definēšanas komponentes atbrīvo sistēmas veidotājus no darbietilpīgā un komplicētā visām sistēmām kopējās daļas veidošanas (realizāciju nodrošina universālās komponentes), savukārt specifiskās daļas veidošana notiek jēdzienu līmenī. Līdz ar to sistēmas izstrādātāji ne tikai var ātrāk izveidot kvalitatīvu sistēmu, bet arī sistēmas veidošanas līmenis ir pārcelts no tehniskā līmeņa analītiskajā līmenī.

Salīdzinājums ar esošajām tehnoloģijām

Šobrīd pasaulē tiek izmantotas divas domēnspecifsku procesu pārvaldības programmsistēmu izstrādes tradicionālas tehnoloģijas – sistēmas individuāla izstrāde un universālas sistēmas pielāgojums.

Šo trūkumu radikālai pārvarēšanai mēs piedāvājam jaunu tehnoloģiju un rīku platformu tās atbalstam. Darbības soļi tiek precīzi aprakstīti ar metamodeļu palīdzību. Tāpēc mūsu risinājums ir atvērts papildināšanai konkrēta uzņēmuma vai valsts iestādes specifiskajām vajadzībām. Otrkārt, balstoties uz mūsu 25 gadu pieredzi grafisko modelēšanas rīku izstrādē, mēs piedāvāsim mūsdienīgu grafisku lietotāja saskarni procesu pārvaldībai un monitoringam, kas iespēju ziņā tālu pārspēj jebkurus zināmos analogus.

 

Rādītāji

Tradicionālās tehnoloģijas

Jaunā tehnoloģija

Sistēmu individuāla izstrāde

Universālas sistēmas pielāgojums

 

Domēnspecifisku

procesu definēšanas

valodu atbalsts

Atbalsta, bet liela darbietilpība. Valodas izmaiņas grūti realizēt.

Valoda ir nofiksēta, vairums sistēmu piedāvā zināmu valodas paplašinājumu .

Atbalsta ar gataviem līdzekļiem. Valodas izmaiņas viegli realizēt.

Procesu izpildes vides specializācijas atbalsts

Atbalsta.

Neatbalsta.

Atbalsta.

Lietotāja saskarnes

kvalitāte

Individuāli programmējot, nevar sasniegt pasaules labāko paraugu līmeni.

Zināmās sistēmas nesasniedz pasaules labāko paraugu līmeni.

Jau 20 gadus esam pasaules labāko paraugu līmenī.

Programmsistēmas izstrādes laiks

Ilgs

Vidēji ilgs

Neilgs

Programmsistēmas izstrādes

izmaksas

Lielas:

individuāla programmēšana.

Lielas:

izstrādes rīka cena + pielāgošanas izmaksas.

Mazas:

tikai specifiskās daļas izstrādes izmaksas.

Projekta rezultātā radītā jaunā tehnoloģija un tās atbalsta rīki (platforma) ļauj ātri un

ar mazu darba patēriņu iegūt mūsdienīgas specifiskām vajadzībām pielāgotas procesu pārvaldības programmsistēmas. Šī tehnoloģija un platforma tiks bez maksas piedāvāta IT uzņēmumiem.

Pirmkārt, IT uzņēmumi gūs iespēju, izmantojot jauno tehnoloģiju, ātri un efektīvi izstrādāt mūsdienīgas procesu pārvaldības programmsistēmas. Tie uzņēmumi, kas ar šo biznesu jau nodarbojas, varēs šo sistēmu izstrādi veikt daudz ātrāk, ar mazāku darba patēriņu un radot augstākas kvalitātes produktus. Paredzams, ka izmantojot minēto tehnoloģiju, vēl vairāki citi IT uzņēmumi uzsāks šo biznesu. Rezultāts būs daudz lielāks izpildīto procesu pārvaldības programmsistēmu pasūtījumu skaits, un to augstākas kvalitātes dēļ pieaugs šī pakalpojuma popularitāte.

Otrkārt, jaunās procesu pārvaldības programmsistēmas dos iespēju uzņēmumiem un valsts iestādēm uzlabot savu procesu pārvaldības kvalitāti un efektivitāti. Galvenais rezultāts būs uzņēmumu produktivitātes pieaugums.

Publicēts 07.11.2013