Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

 

1. Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izveidota kombinēta viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļa:

- novērtēta optimāla kombinēšana (pārraides ātrums uz kanālu, atšķirīgie modulācijas un kodēšanas formāti kanālos, mainīgs frekvenču intervāls, elastīgs kanālu skaits, mainīga spektrāla efektivitāte);

- novērtēta un izpētīta efektīvāka darbība (efektīvākie aktīvie un pasīvie optiskie elementi, elastīgie parametri, efektīvākā kombinēšana, mainīga spektrāla efektivitāte).

2. Izmantojot aģent orientētas programmatūras paradigmas priekšrocības izstrādes procesā ir metožu kopums, kas būs pietiekamas, lai:

- Automātiski spriestu un pieņemtu lēmumu par nepieciešamu sākotnēji piešķiramo datu pārraides kanālu skaitu.

Prototips - Izstrādāts jauns produkts aģent-orientēta programmatūra liela apjoma datu pārraides pārvaldībai izveide ŠOPS laboratorijā. Eksperimentāli iegūto rezultātu analīze mašīnapmācības metožu pielietošanā maršrutēšanas pieprasījuma prognozēšanai.

3. Veikts darbs pie publikāciju sagatavošanas:

- sagatavota/pilnveidota „Theoretical study of all-optical RZ-OOK to NRZ-OOK format conversion in uniform FBG for mixed line-rate DWDM systems”;

- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Transponder and 3R Regenerator Impact on Energy per Bit and Optical Bandwidth Required for Data Transmission over 10-40-100 Gbps Mixed-Line Rate WDM Links”;

- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Performance analysis of 50-GHz spaced 32×10 Gbit/s long-reach SS-WDM PON optical access system”;

- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Implementation of rule-based dynamic business process modelling and simulation”;


Optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izstrādāts jauna tipa optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Lasīt tālāk...

Viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģija

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izveidota kombinēta viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļa:

Lasīt tālāk...

Publikācija

Sagatavota un noprezentēta zinātniska publikācija

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.04.2015 līdz 31.08.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.11.2014 līdz 31.03.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.07.2014 līdz 31.10.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.03.2014 līdz 30.06.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...