Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

 

  1. Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izstrādāts jauna tipa optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs un izpētīta tā darbība lineārā un nelineārā režīmā.
  2. Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izveidota kombinēta viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļa.
  3. Izmantojot aģent orientētas programmatūras paradigmas priekšrocības pašlaik izstrādes procesā ir metožu kopums, kas būs pietiekams, lai automātiski iegūtu iepriekšējās pieredzes datu apstrādi, ar mērķi ģenerēt prognozēšanai nepieciešamās matemātiskās likumsakarības.
  4. Novērtētas un analizētas virkne zinātnisku publikāciju.
  5. Veikts darbs pie publikāciju sagatavošanas:

- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Evaluating the Application of Interactive Classification System in University Study Course Comparison”;
- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Impact of Cascaded MRRs on All-Optical Clock Recovery from 40 Gbit/s RZ-OOK Signal”;
- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija un prezentēta zinātniskajā konferencē ISCCSP2014 „PowerProjekta  Efficiency vs. Spectral Efficiency and Transmission Distance in 2.5-10-40 Gbps Backbone Optical Networks”;
- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Transponder Impact on Power and Spectral Efficiencies in WDM Links Based on 10-40-100 Gbps Mixed-Line Rates”;


Optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izstrādāts jauna tipa optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Lasīt tālāk...

Viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģija

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izveidota kombinēta viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļa:

Lasīt tālāk...

Publikācija

Sagatavota un noprezentēta zinātniska publikācija

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.04.2015 līdz 31.08.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.11.2014 līdz 31.03.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.07.2014 līdz 31.10.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.03.2014 līdz 30.06.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...