Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

 

- Ir pieteikts patenta pieteikums – P-15-12 „Kombinēta pārraides ātruma viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma”.

- Ir izveidots prototips – izstrādāta jauna ŠOPS tehnoloģija ar kombinēto viļņgarumdales blīvēto risinājumu.

- Tika turpināts darbs pie kombinētās viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļas - novērtēta optimāla kombinēšana (pārraides ātrums uz kanālu, atšķirīgie modulācijas un kodēšanas formāti kanālos, mainīgs frekvenču intervāls, elastīgs kanālu skaits, mainīga spektrāla efektivitāte), novērtēta un izpētīta efektīvāka darbība (efektīvākie aktīvie un pasīvie optiskie elementi, elastīgie parametri, efektīvākā kombinēšana, mainīga spektrāla efektivitāte).

- Izmantojot aģent orientētas programmatūras paradigmas priekšrocības izstrādes procesā ir metožu kopums, kas būs pietiekams, lai Automātiski spriestu un pieņemtu lēmumu par nepieciešamu sākotnēji piešķiramo datu pārraides kanālu skaitu.

- Novērtētas un analizētas virkne zinātnisku publikāciju un patentu.

- Veikts darbs pie publikāciju sagatavošanas:

- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „All-optical RZ-OOK to NRZ-OOK format conversion in uniform FBG for mixed line rate WDM systems”;
- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Re-use of Low Bandwidth Equipment for High Bit Rate Transmission Using Signal Slicing Technique”;


Optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izstrādāts jauna tipa optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Lasīt tālāk...

Viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģija

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izveidota kombinēta viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļa:

Lasīt tālāk...

Publikācija

Sagatavota un noprezentēta zinātniska publikācija

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.04.2015 līdz 31.08.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.11.2014 līdz 31.03.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.07.2014 līdz 31.10.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.03.2014 līdz 30.06.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...