Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

 

- Turpināts darbs pie jauna tipa optiskā parveidotāja-savienotāja/sazarotāja un pētīta tā darbība lineārā un nelineārā režīmā - pilnveidota iespējama optiskā signāla pārveidošana (dažādi modulācijas formāti, atšķirīgie kodēšanas tipi, pārraides ātrums, pārvades funkcija un citi); novērtēti efektīvie optiskie raksturlielumi (sadalījums pēc jaudas, filtrēšanas josla, frekvenču darbības diapazons); izpētīta un novērtēta elastīga darbība (elementa pieskaņošana, mainīgie optimālie parametri, mainīga optimāla darbība un citi).

- Turpināts darbs pie kombinētās viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļas - izpētīta optimāla darbība (pārraides ātrums uz kanālu, modulācijas formāts, kodēšanas metodes, spektrāla efektivitāte un citi); novērtēta optimāla kombinēšana (pārraides ātrums uz kanālu, atšķirīgie modulācijas un kodēšanas formāti kanālos, mainīgs frekvenču intervāls, elastīgs kanālu skaits, mainīga spektrāla efektivitāte); novērtēta un izpētīta efektīvāka darbība (efektīvākie aktīvie un pasīvie optiskie elementi, elastīgie parametri, efektīvākā kombinēšana, mainīga spektrāla efektivitāte).

- Izmantojot aģent orientētas programmatūras paradigmas priekšrocības izstrādes procesā ir metožu kopums, kas būs pietiekams, lai automātiski iegūtu iepriekšējās pieredzes datu apstrādi, ar mērķi ģenerēt prognozēšanai nepieciešamās matemātiskās likumsakarības, kā arī automātiski spriestu un pieņemtu lēmumu par nepieciešamu sākotnēji piešķiramo datu pārraides kanālu skaitu

- Novērtētas un analizētas virkne zinātnisku publikāciju.

- Veikts darbs pie publikāciju sagatavošanas:

- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „The Application of Interactive Classification System in University Study Course Comparison”;
- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Impact of Cascaded MRRs on All-Optical Clock Recovery from 40 Gbit/s RZ-OOK Signal”;
- sagatavota/pilnveidota zinātniska publikācija „Transponder Impact on Power and Spectral Efficiencies in WDM Links Based on 10-40-100 Gbps Mixed-Line Rates”;


Optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izstrādāts jauna tipa optiskais parveidotājs-savienotājs/sazarotājs

Lasīt tālāk...

Viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģija

Ar matemātiskās modelēšanas palīdzību ir izveidota kombinēta viļņgarumdales blīvēšanas ŠOPS tehnoloģijas daļa:

Lasīt tālāk...

Publikācija

Sagatavota un noprezentēta zinātniska publikācija

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.04.2015 līdz 31.08.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.11.2014 līdz 31.03.2015

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.07.2014 līdz 31.10.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...

Projekta nozīmīgākie sasniegumi laika posmā no 01.03.2014 līdz 30.06.2014

Projekta ietvaros veiktie pētījumi un to galvenie rezultāti.

Lasīt tālāk...