VPP SOPHIS 2. projekta „UZ ONTOLOĢIJĀM BALSTĪTAS TĪMEKĻA VIDEI PIELĀGOTAS ZINĀŠANU INŽENIERIJAS TEHNOLOĢIJAS” ietvaros izstrādāta VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (BKUS) datu ontoloģija, kas apraksta pacientu stacionārās un ambulatorās ārstēšanas epizodes. Izstrādātā ontoloģija tiek izmantota ātrās vaicāšanas valodas realizācijai BKUS speciālistu vajadzībām.