VPP SOPHIS 2. projekta „UZ ONTOLOĢIJĀM BALSTĪTAS TĪMEKĻA VIDEI PIELĀGOTAS ZINĀŠANU INŽENIERIJAS TEHNOLOĢIJAS” ietvaros izstrādājamās vaicājumu valodas prototips tika izmantots VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (BKUS) Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas datu analīzes procesā. Pirmie rezultāti parādīja, ka nozares speciālisti ar pieredzi datu apstrādes tehnoloģiju izmantošanā varēja paši noformulēt nepieciešamos vaicājumus. Tanī pašā laikā veiktais eksperiments parādīja arī esošās nepilnības vaicājumu valodas implementācijā.