VPP ietvaros izstrādātā latviešu valodas sintaktiskās un semantiskās analīzes tehnoloģija jau ir praktiski ieviesta sadarbības projektos ar Nacionālo ziņu aģentūru LETA, kā arī par to publicēti vairāki raksti starptautiskās konferencēs. Tomēr līdz šim nav bijis neatkarīga vērtējuma par mūsu izstrādātās semantiskās analīzes tehnoloģijas kvalitāti pasaules mērogā. Lai ieviestu skaidrību šajā jautājumā, kā arī celtu LU MII starptautisko atpazīstamību, piedalījāmies SemEval-2015 starptautiskajā izvērtējumā ( http://alt.qcri.org/semeval2015/task18/ ), kur komandas no visas pasaules cenšās iespējami labāk atrisināt aktuālus semantiskās analīzes uzdevumus.

Esam ierindojušies pirmajā trijniekā pasaulē šajā jomā līdzās Pekinas un Lisabonas pētniekiem. Kopumā šajā un pagājušajā gadā izvērtējumā piedalījās pētniecības komandas no vairāk kā 10 valstīm, tajā skaitā no ASV CMU (Cornegie Mellon University). Rezultātus var aplūkot te http://svn.delph-in.net/sdp/public/2015/scores.ods . Interesanti atzīmēt, ka lai arī kopvērtējumā esam ierindojušies trešajā vietā (noteicošais te LF parametrs „F1-score for labeled graphs’) vairākos parametros esam arī pirmajā vietā, piemēram, pilnīgi pareizi izanalizeto teikumu īpatsvarā ķīniešu valodai (LM parametrs), apsteidzot pat Pekinas komandu.

Par šo esam iesnieguši publikāciju NAACL'2015 konferencē http://naacl.org/naacl-hlt-2015/