VPP SOPHIS 2. projekta „UZ ONTOLOĢIJĀM BALSTĪTAS TĪMEKĻA VIDEI PIELĀGOTAS ZINĀŠANU INŽENIERIJAS TEHNOLOĢIJAS” pētījumi 2015. gada 13. februārī tika prezentēti LU 73. konferences datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju sekcijas sēdē:

·        Jānis Bārzdiņš, M. Grasmanis, M. Opmanis, E. Rencis, A. Šostaks, Juris Bārzdiņš - Uz ontoloģijām balstītu ātro vaicājumu valoda un tās realizācija: slimnīcas piemērs

·        K. Čerāns, G. Bārzdiņš, G. Būmans, J. Ovčiņņikova, A. Romāne, M. Zviedris - Semantisko datubāzu platforma: iespējas un izaicinājumi

 

VPP SOPHIS 2. projekta „UZ ONTOLOĢIJĀM BALSTĪTAS TĪMEKĻA VIDEI PIELĀGOTAS ZINĀŠANU INŽENIERIJAS TEHNOLOĢIJAS” pētījumi 2015. gada 12. februārī tika prezentēti LU 73. konferences datorlingvistikas sekcijas sēdē:

·        P. Paikens - Datorizētu leksisko resursu izmantojuma iespējas

D. Goško, G. Bārzdiņš - Likumos balstīta klasifikatora lietojumi valodas apstrādē