2014. gada 12. decembrī VPP SOPHIS 2. projekta „UZ ONTOLOĢIJĀM BALSTĪTAS TĪMEKĻA VIDEI PIELĀGOTAS ZINĀŠANU INŽENIERIJAS TEHNOLOĢIJAS” ietvaros LU Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Agris Šostaks tikās ar VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (BKUS) Medicīnas statistikas un e-veselības daļas vadītāju Noru Kaufmani, lai vienotos par VPP ietvaros veidojamās ad-hoc vaicājumu valodas aprobācijas iespējām.

 

Ad-hoc jeb ātrā vaicāšana ir īpašs atbilžu meklēšanas veids, kad katrs nākamais jautājums tiek balstīts uz iepriekšējo jautājumu atbildēm, t.i., pirms vaicāšanas uzsākšanas nav zināms, kādus jautājumus vaicātājs uzdos turpinājumā. Šāda jautājumu – atbilžu virkne ir tipiska lēmumu pieņemšanas procesu sastāvdaļa.

Šobrīd daudzās nozarēs Latvijā un pasaulē ir uzkrāti dati par uzņēmumu vai iestāžu, tajā skaitā arī slimnīcu, darbību, tomēr lēmumu pieņēmējiem, kā piemēram, slimnīcu vadītājiem, ārstiem šie dati nav pieejami ātrās vaicāšanas režīmā. Galvenais iemesls ir esošo vaicāšanas tehnoloģiju sarežģītība, kas neļauj slimnīcas vadītājam bez profesionālas IT speciālista vai datu analītiķa palīdzības pašam noformulēt jautājumu. Rezultātā jautājumu – atbilžu virkne netiek veikta ātri un vienas atbildes iegūšanai ir nepieciešamas stundas, dienas vai pat nedēļas. Savukārt, iegūtais rezultāts ne vienmēr ir tāds, kādu jautātājs ir vēlējies - iespējamas kļūdas tulkojumā uz datoram saprotamovalodu vai arī pats jautātājs nav paredzējis kādu būtisku detaļu.

Tātad galvenais šķērslis ātrās vaicāšanas veikšanai ir starpposms starp vaicātāju un datiem. Ātrajai vaicāšanai ir trīs galvenie priekšnosacījumi:

· Vaicātājam ir jāzina, kādi dati ir pieejami datubāzē. Lai cik tas arī skanētu pārsteidzoši, tikai retais priekšnieks precīzi zina, kādi dati ir pieejami viņa datubāzēs. Esošie datu aprakstam lietotie formālismi ir pārāk sarežģīti un ar tehniskām detaļām, lai tos varētu izmantot minētajā nolūkā.

· Vaicātājam ir jāspēj noformulēt jautājums. Galvenais šķērslis šī tik pašsaprotamā priekšnosacījuma izpildei šobrīd ir esošo vaicājumu valodu sarežģītība.

· Vaicātājam atbilde ir jāsaņem ātri. Tā kā ātrā vaicāšana ir lēmumu pieņemšanas procesa sastāvdaļa, bet šādi procesi parasti ir nepārtraukti, tad atbildes gaidīšana nedrīkst būtiski palēnināt šo procesu, t.i., atbildei ir jābūt gatavai vēlākais pēc pāris sekundēm.

VPP SOPHIS 2. projekta ietvaros tiek meklēti risinājumi ātrās vaicāšanas līdzekļu izveidei, kas balstās uz granulārām ontoloģijām un konceptu kartēm, kā datu aprakstīšanas līdzekļiem pietiekoši formālā, bet tajā pašā laikā gala lietotājam saprotamā veidā. Ontoloģijas tiek izmantotas arī projekta ietvaros būvējamajā vaicājumu valodā, kurā jautājumi tiek formulēti dabīgā kontrolētā valodā. Pētījumi granulāro ontoloģiju jomā ļauj cerēt uz apmierinošu ātrdarbību arī liela datu apjoma gadījumā.

Tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās par BKUS datu apraksta – ontoloģijas izveidi un vaicājumu valodas aprobāciju, izmantojot BKUS speciālistus un datus.