17.06.2014

Darba apspriede

Tēmas: Ieskats TDA2 jaunās paaudzes dokumentācijā. Grafiskā rdf vaicātāja pirmās versijas prezentācija. Vienkāršu statistikas vizualizācijas diagrammu konfigurēšanas rīka apskats.

Vieta: 14:30 210. telpa

06.06.2014

Projekta publikācijas (DBIS'2014)

No 08 līdz 11 jūnijam notiek DBIS'2014 konference.

Informējam, ka DBIS'2014 konferencē (The 11th International Baltic Conference on DB and IS, DB&IS2014) Tallinā tiks plaši prezentēti projekta pētījumu pirmie rezultāti.

Atgādinām, ka konferencē tika pieņemti pieci raksti (skat. arī 11.04.2014 datuma ierakstu projekta ziņās).

03.06.2014

Darba apspriede

Tēmas: DBIS'2014 konferences rakstu gala versiju apspriešana. Dsikusija par UR (Uzņēmumu reģistra) paziņojumu par datu atvēršanu. Neliela analīze par to izmantošanas iespējām projektā (http://dati.ur.gov.lv/).

Vieta: 14:30 210. telpa

27.05.2014

Darba apspriede

Tēmas: Zoomchart javascript bibliotēku izmantošana datu vizualizācijai un to integrācija ar datu galaktikām. Pirmie eksperimentu rezultāti tīklveida datu scenārijam.

Vieta: 14:30 210. telpa

20.05.2014

Darba apspriede

Tēmas: Datu galaktiku lietojums konkrētam scenārijam (router log files). OWLGrEd tīmekļa tiešsaistes versijas attīstība. Artūra ziņojums par Meteor ietvara iespējām.

Vieta: 14:30 210. telpa

13.05.2014

Darba apspriede

Tēmas: Projekta darbu plānošana tuvākajiem mēnešiem. Darbu sadalījums par cilvēkiem. Stavoklis ar projekta publikācijām.

Vieta: 14:30 210. telpa

06.05.2014

Darba apspriede

Tēmas: Datu galaktiku grafiskā redaktora (engine) komponentes iespējamie tehniskie risinājumi un tā implementācijas jautājumu analīze.

Vieta: 14:30 210. telpa

22.04.2014

Darba apspriede

Tēmas: Progress rakstu gala versiju sagatavošanai uz DBIS'2014 konferenci. Datu galaktiku servera un lietotāju puses datu apmaiņas lietošanas scenāriju apzināšana un precizēšana.

Vieta: 14:30 210. telpa

15.04.2014

Darba apspriede

Tēmas: Bioinformātikas datu lietojums projekta kontekstā.

Vieta: 14:30 210. telpa

11.04.2014

Projekta publikācijas (DBIS'2014)

 

Konferencē DBIS'2014 (tiek indeksēta SCOPUS) ir pieņemtas sekojošas projekta publikācijas:

 

 

 • Lelde Lāce, Audris Kalniņš, Agris Šostaks. Mappings for process DSL using Virtual Functional Views.
 • Sergejs Kozlovičs, Pēteris Ručevskis. Data Galaxies: A Common Space for Data Manipulation and Visualization.
 • Artūrs Sproģis. DSML Tool Definition Metamodel.
 • Kārlis Čerāns, Guntis Bārzdiņš, Guntars Būmans, Jūlija Ovčiņņikova, Sergejs Rikačovs, Aiga Romāne. On Semantic Re-Engineering of Relational Databases.
 • Jānis Bārzdiņš, Edgars Rencis, Agris Šostaks. Data Ontologies and Ad Hoc Queries: a Case Study.

 

 

 

Konference notiks: 8-11 jūnijā, 2014, Tallinā.

08.04.2014

Darba apspriede

 

Tēmas: Datu galaktiku iespējamie tehniskie risinājumi. Extract, transform, and load (ETL) tehnoloģiju analīze. ETL tehnoloģiju atbalstošie ietvari.

 

Vieta: 14:30 210. telpa

01.04.2014

Darba apspriede

 

Tēmas: Diagrammu rediģēšanas iespējas tīmeklī, izmantojot esošās laboratorijas tehnoloģijas. Datu galaktiku tehniskie risinājumi.

 

Vieta: 14:30 210. telpa

25.03.2014

Darba apspriede

 

Tēmas: TDA platformas tīmekļa komponenšu tehniskā nodrošinājuma atbalsts datu galaktiku kontekstā. Laboratorijā izstrādāto rīku RDB2OWL un OWLGrEd/CNL analīze.

 

Vieta: 14:30 210. telpa

18.03.2014

Darba apspriede

 

Tēmas: Excel rīka papildiespējas Olimpiādes medaļu sadalījuma lietojuma ralizācijai. Galaktiku koncepcija no lietojuma "Servera log failu datu analīze" un konkrēta lietotāja aspekta.

 

Vieta: 14:30 210. telpa

15.03.2014

Projekta pirmais nodevums

 

Ir sagatavots projekta aktivitātes 2.1 "Esošās situācijas izvērsts pētījums" nodevums "Pārskats par esošajām tehnoloģijām un rīkiem".

 

Dokumentā tiek apskatīti dažādi esošie rīki un tehnoloģijas konkrētu datu un to analīzes lietojumu griezumā.

11.03.2014

Darba apspriede

 

Tēmas: Rīgas satiksmes datu piemēra analīze ar rīkiem EXCEL, Chartio, Tableau un Google Fusion tables. Rīku iespēju un trūkumu analīze..

 

Vieta: 14:30 210. telpa

04.03.2014

Darba apspriede

Tēmas: Stāvoklis ar automātisko ontoloģiju vizualizēšanu tīmeklī. Kas būtu nepieciešams ontoloģiju redigēšanai tīmeklī. Jautājumi par projekta nodevumu "Pārskats par esošajām tehnoloģijām un rīkiem".

Vieta: 14:30 210. telpa

25.02.2014

Darba apspriede

Tēmas: Jautājumi par projekta nodevumu "Pārskats par esošajām tehnoloģijām un rīkiem". Notikušā Latvijas OpenData hakatona (22. februārī) rezultātu apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

18.02.2014

Darba apspriede

Tēmas:

 • Sporta statistikas datu apstrāde un to sasaiste ar cita veida datiem.
 • Iesniedzamo rakstu apskats DB&IS'2014 konferencei.
 • Organizatoriskie jautājumi.

Vieta: 14:30 210. telpa

11.02.2014

Darba apspriede

Tēmas:

 • Rīgas satiksmes datu analīze.
 • Ontoloģiju automātiska vizualizēsana ar DEEK rīku.
 • Jautājumi par projekta nodevumu "Pārskats par esošajām tehnoloģijām un rīkiem".
 • Progress par datu galaktiku rakstu DB&IS'2014 konferencei.

Vieta: 14:30 210. telpa

04.02.2014

Darba apspriede

Tēmas: Ontoloģiju automātiskas vizualizēšanas iespējas. Ontoloģiju vizualizēsana kā webservice pakalpojums.

Jautājumi par datu galaktiku rakstu DB&IS'2014 konferencei.

Vieta: 14:30 210. telpa

28.01.2014

Darba apspriede

Tēmas: "Datu galaktiku" pārvaldnieka vizualizācijas iespējas tīmeklī. Pirmie eskperimenti.

Pārskats par "Open Data" konferenci. Atvērto datu izmantošanas iespējas projekta kontekstā. Tikšanās kopsavilkums ar Phil Archer, idejas tālākai sadarbībai.

Vieta: 14:30 210. telpa

14.01.2014

Darba apspriede

Tēma: Projekta darbu plānošana tuvākajiem mēnešiem. Sergeja Kozloviča pārdomas par "datu galaktikām" un to vietu projekta tehnoloģiju kontekstā.

Vieta: 14:30 210. telpa

07.01.2014

Darba apspriede

Tēma: TDA2 kā pamatplatforma projekta tehnoloģiju realizācijai. OpenData konference Rīgā un tikšanās iespējas plānošana LUMII ar Phil Archer. Projekta publikāciju stratēģijas jautājumi.

Vieta: 14:30 210. telpa