16.12.2014

Darba apspriede

Tēmas: Galaktiku rīka esošā stāvokļa apspriešana. Grafu vizualizācijas rīka izmantošanas iespēju Galaktiku rīkā apspriešana. Potenciālo žurnālu rakstu tēmu un satura apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

09.12.2014

Darba apspriede

Tēmas: Projekta tālākā izpildes plāna un nodevumu secības plānošana un apspriešana. Informācija par jaunumiem atvērto datu situācijā pasaulē un atvērto datu lietojumiem nepieciešamo rīku un lietojumu scenāriju apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

02.12.2014

Darba apspriede

Tēmas: Rīka Open-refine (google-refine) lietošanas iespēju Galaktiku rīkā demonstrēšana. Rīka Open-refine definējamo transformāciju tipu apspriešana. Federētā wiki prezentācija, ideju un iespēju apspriešana. Servera log failu lietojuma jaunāko vizualizācijas iespēju prezentācija.

Vieta: 14:30 210. telpa

25.11.2014

Darba apspriede

Tēmas: Rīka Open-refine (google-refine) lietošanas iespēju datu transformāciju uzdošanai un izpildei apspriešana. Iepazīšanās ar Open-refine iespējamo integrāciju Galaktiku rīkā - integrācijas problēmu un to risinājumu apspriešana. Potenciālo žurnāla publikāciju tēmu apspriešana, sākotnējā žurnālu saraksta veidošana.

Vieta: 14:30 210. telpa

19.11.2014

Noslēdzies ceturtais projekta atskaites periods (01.07.2014 - 31.10.2014)

Īsumā par galveno šajā peridā:

- Tika pabeigti darbi aktivitātē 2.2. „Tehnoloģijas lietošanas testa piemēru izstrāde” un sagatavots tās nodevums „Tehnoloģijas lietošanas testa piemēru apraksts”.

- Tika turpināts darbs aktivitātēs 2.3. „Tehnoloģijas izstrāde” un 2.4. „Tehnoloģijas aprobācijas programmistiskā atbalsta sagatavošana”. Minētajās aktivitātēs tika turpināts darbs pie tehnoloģijas projektējuma izstrādes. Veikta tā modificēšana saskaņā ar apkopotajiem datu lietojumiem. Tika turpināts darbs pie datu galaktikas dažādu komponenšu realizācijas.

- Tika uzsākts darbs aktivitātē 2.5 „Tehnoloģijas aprobācija”. Tika veiktas pirmās datu lietojumu scenāriju aprobācijas datu galaktikās.

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.6. „Zinātnisko publikāciju sagatavošana, piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros”, aktivitātes ietvaros tika nolasīti divi referāti par projekta tematiku starptautiskajās konferencēs un nopublicēti divi raksti žurnālos - "OWLGrEd Ontology Visualizer" (konference ISWC-DEV’2014), "Readability of a diagrammatic query language" (konferene VL/HCC’2014), "State of Open Data in Latvia: 2014" (žurnāls Baltic Journal of Modern Computing, BJMC), "A Relational Database Semantic Re-Engineering Technology and Tools" (žurnāls Baltic Journal of Modern Computing, BJMC).

11.11.2014

Darba apspriede

Tēmas: Diskusija par Lielo datu interaktīvu vizuālu izpēti. Par metodēm datu pakāpeniskai vizualizēšanai atkarībā no konteksta. Diskusija par pieejamajiem tīmekļa servisiem ģeogrāfisko datu attēlošanai.

Vieta: 14:30 210. telpa

04.11.2014

Darba apspriede

Tēmas: Potenciālo žurnālu rakstu tēmu apspriešana. Diskusija par lietojumu aprobācijas variantiem datu galaktikās.

Vieta: 14:30 210. telpa

30.09.2014

Darba apspriede

Tēmas: Meteor ietvara iespēju apskats un izvērtējums tā potenciālai izmantošanai projekta prototipu izstrādē. Testa lietojumu apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

23.09.2014

Darba apspriede

Tēmas: Ontoloģiju redaktora OWLGreEd esošā stāvokļa apskats. Web bāzētā OWLGrEd konceptuālo variantu apspriešana. Iespējamo tehnisko risinājumu analīze, dažādu esošu izstrāžu izmantošanas gadījumos.

Vieta: 14:30 210. telpa

16.09.2014

Darba apspriede

Tēmas: Tiešsaistes ontoloģiju vizualizatora attīstības iespēju apspriešana. Kopsavilkums par „Open Data Hackathon Latvia” pasākumu Jelgavā. Datu galaktiku pirmās aprobācijas rezultātu demonstrēšana tīkla datu lietojumam.

Vieta: 14:30 210. telpa

11.09.2014

Projekta publikācijas (ISWC'2014)

Konferencē ISWC 2014 (The 13th International Semantic Web Conference, ISWC 2014 Developers workshop) ir pieņemts raksts:

  • Uldis Bojārs, Renārs Liepiņš, Mikus Grasmanis. OWLGrEd Ontology Visualizer.

 

Konference notiks: 19 - 23 oktobrī, Trentino, Itālijā.

09.09.2014

Darba apspriede

Tēmas: Testa lietojumu paplašinātā saraksta apskats un nodevuma struktūras uzmetuma apspriešana.  Galaktiku tehnoloģijas papildināšanas variantu apspriešana. Izstrādes procesā izmantoto tehnoloģiju apskats un analīze.

Vieta: 14:30 210. telpa

02.09.2014

Darba apspriede

Tēmas: Galaktiku dzinēja esošās situācijas prezentēšana. Pirmā aprobācijas testpiemēra izvēle. Konferences VLHCC2014 materiālu analīze.

Vieta: 14:30 210. telpa

05.08.2014

Darba apspriede

Tēmas: Bioinformātikas lietojuma apspriešana – iespējamās datu kopas, nepieciešamās bioinformātikas datu transformācijas un vizualizācijas.

Vieta: 14:30 210. telpa

01.08.2014

Projekta publikācijas (VL/HCC'2014)

No 28. jūlija līdz 1. augustam notiek VL/HCC'2014 konference.

Informējam, ka VL/HCC 2014 konferencē (IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, Melbourne, Australia) tiek prezentēti projekta pētījumu rezultāti. Ar referātu par rakstu "Readability of a diagrammatic query language" uzstājās Renārs Liepiņš.

22.07.2014

Darba apspriede

Tēmas: Anotētās dabiskās valodas tekstu vizualizācijas iespēju aplūkošana. Konfigurējamo un domēnspecifisko vizualizācijas metožu salīdzināšana.

Vieta: 14:30 210. telpa

15.07.2014

Darba apspriede

Tēmas: Datu galaktikas konfigurēšanas pirmo iespēju prezentācija. Datu galaktikas tehnisko risinājumu apspriešana. Tiešsaistes diagrammu konfigurēšanas un veidošanas platformas attīstība. Grafiskā rdf vaicātāja izmantošana medicīnas datu analizēšanai.

Vieta: 14:30 210. telpa

08.07.2014

Darba apspriede

Tēmas: EU projekta Share_PSI 2.0 organizētā konferencē aplūkotie atvērto datu jautājumi. Citu valstu pieredzes salīdzinājums ar Latviju.  Atvērto datu kopu potenciālais izmantojums projekta kontekstā. Diskusija par projekta izstrāžu iespējamiem lietojumiem biznesa lēmumu pieņemšanas jomā.

Vieta: 14:30 210. telpa

03.07.2014

Noslēdzies trešais projekta atskaites periods (01.03.2014 - 30.06.2014)

Īsumā par galveno šajā peridā:

 

  • Tika pabeigti darbi aktivitātē 2.1. „Esošās situācijas izvērsts pētījums” un sagatavots aktivitātes otrais nodevums „Datu apstrādes un analīzes esošās situācijas analīzes apkopojums”.
  • Tika turpināts darbs aktivitātēs 2.2. „Tehnoloģijas lietošanas testa piemēru izstrāde” un 2.3. „Tehnoloģijas izstrāde”. Aktivitātēs tika turpināts darbs pie projektam izmantojamu datu testa piemēru apzināšanas un izstrādes. Veikta projektā apskatīto datu apstrādes rīku saskarņu izpēte un analīze, to integrācijas iespēju izvērtēšana ar datu galaktikām,.
  • Tika uzsākti darbi aktivitātē 2.4. „Tehnoloģijas aprobācijas programmistiskā atbalsta sagatavošana”. Aktivitātes ietvaros tika uzsākts darbs pie datu galaktiku pirmo komponenšu realizācijas.
  • Tika turpināts darbs aktivitātē 2.6. „Zinātnisko publikāciju sagatavošana, piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros”, aktivitātes ietvaros tika nolasīti pieci referāti par projekta tematiku starptautiskā konferencē, nopublicēts viens raksts žurnālā, sagatavots un iesniegts viens raksts žurnālā un pieņemts viens raksts starptautiskā zinātniskā konferencē.
  • Darbu projektā uzsāka otra ārzemju zinātniece Dace Rukliša.

01.07.2014

Darba apspriede

Tēmas: Tīkla datu apstrādes lietojuma realizācijas variantu apspriešana.Tiešsaistes grafiskā dzinēja attīstības apskats un iespējamo risinājumu apspriešana. Datu galaktikas gala lietotāja saskarnes loģiskā prototipa prezentācija.

Vieta: 14:30 210. telpa