Darba apspriede

Tēmas: Žurnāla rakstu ”Data Galaxies: In Search of Common Space for Data Manipulations ” un „Towards Self-explanatory Ontology Visualizations with Contextual Verbalizations” gala variantu apspriešana. Datu galaktikas parauglietojumu komplekta apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa