Noslēdzies septītais (pēdējais) projekta atskaites periods (01.06.2015 - 31.08.2015)

Īsumā par galveno šajā periodā:

- Tika pabeigts darbs aktivitātē 2.3. „Tehnoloģijas izstrāde”. Tika veiktas nelielas izmaiņas tehnoloģijas izmantošanas metodoloģijā saskaņā ar lietojumu aprobāciju rezultātiem.


- Tika pabeigts darbs aktivitātē 2.4. „Tehnoloģijas aprobācijas programmistiskā atbalsta sagatavošana”. Tika sagatavots aktivitātes nodevums – „Tehnoloģijas atbalsta programmatūras komplekts ar aprakstu”.


- Tika pabeigts darbs aktivitātē 2.5 „Tehnoloģijas aprobācija”. Tika pabeigti aprobācijas eksperimenti ar bioinformātikas, tīklveida un atvērto datu kopām.


- Tika pabeigts darbs aktivitātē 2.6. „Zinātnisko publikāciju sagatavošana, piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros”, aktivitātes ietvaros tika nopublicēts viens "Process DSL Transformation by Mappings Using Virtual Functional Views" un sagatavoti un iesniegti  divi zinātniski raksti par projekta tematiku "Data Galaxies: In Search of Common Space for Data Manipulations" un "Towards Self-explanatory Ontology Visualizations with Contextual verbalizations".
Tika sagatavots projekta nodevums Jauna tehnoloģija – „Problēmapgabalu lietojumu balstīta datu apstrādes un analīzes ietvaru izveides tehnoloģija” (2.3,2.4,2.5 aktivitāšu ietvaros).