Pārskats par periodu: 2022. gada janvāris - 2022. gada marts

 

Aktivitātes WP1 ietvaros:

Projekta nodevumi sagatavoti gan kā publikācijas, gan kā programmatūras komponentes.

Aktivitātes WP2 ietvaros:

Projekta nodevumi sagatavoti gan kā publikācijas, gan kā programmatūras komponentes.

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Sabiedrības informēšanai ir izveidota mājaslapa (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts), kā arī Twitter konts (https://twitter.com/imcs_dl).

 

Organizēti divi semināri (21.03.2022. un 25.03.2022.) par projekta rezultātiem.
Referāts "CLIP modeļa papildināšana attēlu meklēšanai" prezentēts LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē.