Pārskats par periodu: 2020. gada janvāris - 2020. gada marts

 

Aktivitātes WP1 ietvaros:

T.1.2.1:

Tiek turpināts darbs pie ietvara izstrādes. Ir pabeigta ietvara pirmās versijas kodola realizācija un ir uzsākts darbs pie testa un treniņdatu pārlūkošanas koponentes realizācijas. Ir izveidota ietvara pirmās versijas lietošanas dokumentācija.

T.1.3.1:

Ir izstrādāta un iesniegta publikācija “Towards DSL for DL Lifecycle Data Management” (DB&IS 2020).

T.1.3.2:

Ir uzsākts darbs pie publikācijas par ietvara realizāciju. Publikāciju ir plānots iesniegt līdz 2020. gada 15. maijam MODELS 2020 (ACM/IEEE 23rd International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems).

 

Aktivitātes WP2 ietvaros:

T.2.1:

Turpinās darbs pie references entīšu datubāzes (personas un organizācijas) izveides, kuras ietvaros tiktu izveidota arī references portretu kopa. Šobrīd ir saskaņots datu apmaiņas formāts.

T.2.2:

Tiek turpināts darbs pie attēlu rekomendēšanas komponentes ziņu rakstiem. Notiek eksperimenti pieejai, ar kuru no “captions” tiek atrasts atbilstošs attēls, izmantojot modeli, kas trenēts gan no attēliem uz “captions”, gan “captions” uz “captions”. Tas tiek darīts ar mērķi, lai attēli un “captions”, kas ir līdzīgi, veidotu līdzīgus “feature” vektorus un pēc tam dotam “caption” varētu atrast tuvākos “feature” vektorus, kas atbilst attēliem.

T.2.4.1:

Ir izstrādāta un iesniegta publikācija “Pini language and PiniTree ontology editor” (ESWC2020 konference).

 

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Sabiedrības informēšana notiek izmantojot Twitter kontu (https://twitter.com/imcs_dl), kur tiek publicētas gan projekta, gan pasaules mēroga aktualitātes. Informācija par projekta gaitu tiek ievietota projekta vietnē (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts).