Pārskats par periodu: 2019. gada jūlijs - 2019. gada septembris

 

Aktivitātes WP1 ietvaros:

T.1.1.1:

Tiek turpināts darbs pie ietvara arhitektūras izstrādes. Atbilstoši iepriekš izstrādātajai arhitektūrai, sistēmai ir divas komponentes. Viena datu pārsūtīšanai no treniņprogrammas uz ietvaru un šai komponentei ir izstrādāts pirmās versijas modelis, ka paredz sadarbību ar ietvaru. Otrai komponentei ir uzsākts darbs pie pirmās versijas izstrādes.

 

T.1.3.1:

Ir uzsākts darbs pie publikācijas - tiek izstrādāts publikācijas plāns.

 

Aktivitātes WP2 ietvaros:

T.2.1:

Tiek turpināts darbs pie attēlu aprakstu ģenerēšanas, kuras pamatversija tika izstrādāta iepriekšējos projekta mēnešos. Šajā periodā ir uzsākta personu atpazīšanas pēc to sejām (face recognition) attēlos izpēte. Ir plānots aprobēt vairākas seju atpazīšanas pieejas, lai noteiktu piemērotāko.

T.2.4.1:

Sagatavots un publicēts raksts "RDF* Graph Database as Interlingua for the TextWorld Challenge". Tas prezentēts IEEE CoG-2019 konferencē.

 

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Sabiedrības informēšana notiek izmantojot Twitter kontu (https://twitter.com/imcs_dl), kur tiek publicētas gan projekta, gan pasaules mēroga aktualitātes. Informācija par projekta gaitu tiek ievietota projekta vietnē (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts).