Pārskats par periodu: 2021. gada oktobris - 2021. gada decembris

 

Aktivitātes WP1 ietvaros:

T.1.2.2:
Tiek turpināts darbs pie ietvara programmatiskās realizācijas. Ir izveidota sistēma, kas ļauj darboties ar dažāda tipa mašīnmācīšanās uzdevumiem, piemēram, attēlu klasificēšanu, runas atpazīšanu, teksta transkripciju. Tā ļauj dokumentēt modeļa trenēšanās gaitu, caur API saņemot trenēšanās programmas datus. Ir realizēta arī iespēja atsūtīt arī modeļa izpildes laika datus, lai potenciāli novērtētu tā izpildi produkcijas vidē.

T.1.3.3:
Tiek veikti publikācijas uzlabojumi atbilstoši recenzenta norādēm.

 

Aktivitātes WP2 ietvaros:

T.2.2:
Ir pabeigts darbs pie attēlu meklēšanas tekstam un ir izstrādāts vispārīgs matemātisks modelis, kas ļauj integrēt OpenAI CLIP ar dažādiem ārējiem modeļiem, kā, piemēram, seju atpazīšanas modeli, logo atpazīšanas modeli, utt.

T.2.4:
Ir izstrādāta un iesniegta publikācija: I. Pretkalnins, A. Sprogis, G. Barzdins, “CLIP Augmentation for Image Search”

 

Aktivitātes WP3 ietvaros:

Sabiedrības informēšanai ir izveidota mājaslapa (https://syslab.lumii.lv/projects/erafprojects/dzilas-mm-modelu-projekts), kā arī Twitter konts (https://twitter.com/imcs_dl).