Pārskats par periodu: 2020. gada oktobris - 2020. gada decembris

 

Sagatavota un apstiprināta projekta visusposma (Midterm) atskaite.

Aktivitātes WP1 ietvaros:

T.1.2.2:
Tiek turpināts darbs pie ietvara programmatiskās realizācijas. Tiek izstrādāts mehānisms, lai sistēmā var strādāt ar dažādiem projektu tipiem, piemēram, video un runas transkriptēšanas projektiem. Tiek pilnveidots lietotāju autorizēšanās mehānisms un refaktorēta datubāzes struktūra.

T.1.3.2:
Prezentēta un publicēta publikācija: Paulis Barzdins, Edgars Celms, Janis Barzdins, Audris Kalnins, Arturs Sprogis, Mikus Grasmanis, Sergejs Rikacovs. “Metamodel specialization based DSL for DL lifecycle data management” MODELS ‘20: Proceedings of the 23rd ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems: Companion Proceedings, October 2020

T.1.3.3:
Izstrādāta un iesniegta publikācija "DSL approach to deep learning lifecycle data management" žurnālam Baltic Journal of Modern Computing (BJMC).

Aktivitātes WP2 ietvaros:

T.2.1:
Notiek darbs pie attēlu aprakstu ģeneratora komonentes integrēšanas PiniTree sistēmā. Papildus tiek strādāts pie seju atpazīšanas iekļaušanas aprakstu ģenerēšanā.

T.2.2:
Ir uzsākta LETA ziņu attēlu arhivēšana tālākam importam PiniTree sistēmā, kas ļaus iespēju veikt attēlu piemeklēšanu ziņu rakstiem. Tiek pētīta iespēja OpenAI CLIP pieeju lokalizēt latviešu valodai.

T.2.3:
Tiek turpināts darbs pie teksta atpazīšanas video komponentes izstrādes, ir izstrādāta plašāka datu kopa, vecicot manuālu transkriptēšanu.

T.2.4.1:
Papildināta un publicēta publikācija: Guntis Barzdins, Didzis Gosko, Karlis Cerans, Oskars F.Barzdins, Arturs Znotins, Paulis F.Barzdins, Normunds Gruzitis, Mikus Grasmanis, Janis Barzdins, Uldis Lavrinovics, Sinty K.Mayer, Intars Students, Edgars Celms, Arturs Sprogis, Gunta Nespore-Berzkalne, Peteris Paikens. “Pini Language and PiniTree Ontology Editor: Annotation and Verbalisation for Atomised Journalism”. Lecture Notes in Computer Science, Volume 12124 LNCS, 2020, Pages 32-38. Extended Semantic Web Conference, ESWC 2020.