Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās

Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās” (Nr.1.1.1.1/18/A/045) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt dziļās mašīnmācīšanās datu un izstrādes pārvaldības ietvaru, kā arī risināt praktiskus attēlu atpazīšanas un dabīgās valodas uzdevumus ziņu aģentūrām.

Projekta izpilde ir sadalīta divās aktivitātēs:
1) dziļās mašīnmācīšanās ietvara prototipa projektēšana un izstrāde;
2) dziļās mašīnmācīšanās modeļu trenēšana uzdevumiem, kas ir tieši saistīti ar multimediju datiem;

Projekts ir starpdisciplinārs, ar saimniecisku darbību nesaistīts, un tiks realizēts kā rūpniecisks pētījums, sadarbojoties LU MII un LETA Inovāciju laboratorijas pētniekiem.

Projekts tiks īstenots no 01.04.2019 līdz 31.03.2022, un tā kopējas izmaksas ir 650 047,47 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 373 877,84 EUR.

Projekts norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros.