28.06.2012

Seminārs

Referē: M.Grasmanis
Tēma: Diagram Editor Engine Kit (DEEK) funkcionalitātes pārskats (turpinājums).
Vieta: 14:30 210. telpa

26.06.2012

Seminārs

Referē: M.Grasmanis
Tēma: Diagram Editor Engine Kit (DEEK) funkcionalitātes pārskats.
Vieta: 14:00 210. telpa

19.06.2012

Seminārs

Referē: R. Opmanis
Tēma: SNA un klasterizācijas algoritmi.

Referē: P. Ķikusts
Tēma: Klāsterizācijas problēmu risinājumi un metodes. Publikāciju apskats. Spektrālā klasterizācija.
Vieta: 13:00 210. telpa

18.06.2012

Seminārs

Referē: K.Čerāns
Tēma: Datu integrācijas problēmas un to iespējamie risinājumi. Datu attēlojumi.
Vieta: 14:30 210. telpa

16.06.2012

Referāts

Pēteris Ručevskis uzstājās ar referātu "Open Data vizualizācijas tehnikas" (Rīga, 2012) otrais Latvijas atvērto datu hakatons.

23.05.2012

Seminārs

Referē: P.Ķikusts
Tēma: Klāsterizācijas problēmu risinājumi un metodes. Publikāciju apskats.
Vieta: 14:30 210. telpa

22.05.2012

Seminārs

Referē: K.Čerāns
Tēma: Datu integrācijas problēmas un to iespējamie risinājumi. Datu attēlojumi.
Vieta: 12:45 210. telpa

09.05.2012

Seminārs

Referē: P.Ķikusts
Tēma: Klāsterizācijas problēmu risinājumi un metodes. Publikāciju apskats.
Vieta: 14:30 210. telpa

02.05.2012

Seminārs

Referē: P.Ručevskis
Tēma: Sociologu datu klasterizācijas vizualizācijas problēmas.

Referē: V.Krebs
Tēma: "Structural Equivalence" - klasterizācijas problēmas.

Vieta: 12:00 210. telpa

27.04.2012

Referāts

Rihards Opmanis uzstājās ar referātu Balloon layout generalization for practical graph drawing application (Rihards Opmanis, Rūdolfs Opmanis) The 5-th Conference Applied Information and Communication Technology .

25.04.2012

Seminārs

Referē: V.Krebs
Tēma: "Zachery Karate Club a different view" - klasterizācijas problēmas. 
Tēma: "University Alumni. Who might be friends?" - klasterizācijas problēmas. 
Vieta: 14:30 210. telpa

23.04.2012

Seminārs

Referē: K.Prūsis un J.Vihrovs
Tēma: Klāsteru vizualizācijas realizācijas prototips. 
Vieta: 16:30 210. telpa

Seminārs

Referē: M.Grasmanis
Tēma: Pašreizējās eksperimentālās izstrādes vides zīmēšanas slāņa attīstības stāvoklis un perspektīvas
Vieta: 15:30 210. telpa

11.04.2012

Seminārs

Referē: P.Ķikusts
Tēma: Klāsterizācijas problēmu risinājumi un metodes. Publikāciju apskats.
Vieta: 14:30 210. telpa

04.04.2012

Seminārs

Referē: M.Opmanis
Tēma: Kinoteātra izvietojuma risinājumi, metodes un praktiski pielietojumu piemēri. 
Vieta: 15:30 210. telpa

19.03.2012

Seminārs

Referē: P.Ķikusts
Tēma: Klāsterizācijas problēmu risinājumi un metodes. 
Vieta: 15:30 210. telpa

14.03.2012

Ceturtā ceturkšņa atskaite

Sagatavota projekta cetrutā ceturkšņa atskaite.

Sagatavoti projekta nodevumi:
Alternatīvi SDK arhitektūru varianti un optimālās arhitektūras izvēle - R3 aktivitāte, "Tīklu veidošanas, analīzes un attēlošanas rīku izstrādes platformas (SDK) arhitektūras risinājumu izpēte".
Prasību specifikācijas grafu algoritmiem - R4 aktivitāte, "Grafu analīzes un grafu izvietojuma algoritmu izpēte".

07.03.2012

Seminārs

Referē: M.Opmanis
Tēma: Kinoteātra izvietojuma risinājumi, metodes un praktiski pielietojumu piemēri. 
Vieta: 15:30 210. telpa

05.03.2012

Seminārs

Referē: P.Ķikusts
Tēma: Klāsterizācijas problēmu risinājumi un metodes. 
Vieta: 15:30 210. telpa

20.02.2012

Seminārs

Referē: M.Opmanis
Tēma: Kinoteātra izvietojuma risinājumi un metodes. 
Vieta: 15:30 210. telpa

10.02.2012

Referāts

Kārlis Freivalds uzstājās ar referātu Grafu klasterizācijas problēma un klasteru vizualizēšana" (K.Freivalds, P.Ķikusts, Rihards Opmanis, K.Prūsis, J.Vihrovs) LU 70. konferencē.

06.02.2012

Seminārs

Referē: E.Celms
Tēma: Apspriede par projekta R3 aktivitātes "Tīklu veidošanas, analīzes un attēlošanas rīku izstrādes platformas (SDK) arhitektūras risinājumu izpēte" ietvaros sagatavotā nodevuma dokumentu "Alternatīvi SDK arhitektūru varianti un optimālās arhitektūras izvēle".
Vieta: 15:30 210. telpa

30.01.2012

Seminārs

Referē: P.Ķikusts
Tēma: Klāsterizācijas problēmu risinājumi un metodes. Prezentācijas materiālu apspriešana LU 70. Zinātniskās konferences referātiem.
Vieta: 15:30 210. telpa

09.01.2012

Seminārs

Referē: M.Grasmanis, K. Freivalds
Tēma: Apvienotais un koordinējošais seminārs par paveikto un tuvākās nākotnes plāniem ar citiem LUMII realizētu projektu dalībniekiem
Vieta: 15:30 210. telpa

02.01.2012

Seminārs

Referē: M.Grasmanis
Tēma: Eksperimentālās izstrādes vides zīmēšanas slāņa attīstības stāvoklis un perspektīvas
Vieta: 15:30 210. telpa