14.04.2011

Pirmā ceturkšņa atskaite

Sagatavota un iesniegta projekta pirmā cetrukšņa atskaite.

Sagatavots projekta aktivitātes R1 (Raksturīgo lietošanas scenāriju apzināšana un analīze) nodevums "Tīklu modelēšanas un analīzes scenāriji"

05.04.2011

Paziņojums par semināriem

Turpmāk projekta kopīgie darba semināri notiks katru otrdienu, plkst. 16:30-18:30, 210. kab., LUMII.

01.03.2011

Seminārs

Tēma: Klāsterizācija

Vieta: 15:00 413.telpa

Uzstājas: V.Krebs, K.Čerāns, J.Vīksna

Materiāli: skatīt uz LUMII servera

03.01.2011

Uzsākts darbs projektā  „Dinamisko tīklu vizualizācijas un analīzes rīku komplekts”.

ERAF 2.1.1.1. aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”