Pārskats par laikaposmu no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. augustam:

  • Publicēts raksts “Knowledge Extraction from Healthcare Data Using User-Adaptable Keywords-Based Query Language”.
  • Sagatavota projekta beigu atskaite.
  • Pabeigts darbs pie projekta aktivitātes nr. 4 izstrādes un nodevumā nr. 4.2 aprakstāmās programmatūras prototipa izstrādes.
  • Izmantots ikgadējais atvaļinājums.
  • Noslēgta projekta izpilde.