Pārskats par laikaposmu no 2017. gada 1.decembra līdz 2018. gada 28. februārim:

  • Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 1 realizācijas, strādājot pie vispārējās pirmā līmeņa shēmas plānošanas, kā notiks vaicājumu apstrādes process un veidojot uzmetumu augšējā līmeņa darbu sadalījumam.
  • Uzsākta pirmā līmeņa shēmas realizācijas prototipa izstrāde.
  • Turpināta literatūras avotu izpēte un analīze par dabīgās valodas vaicājumu parsēšanu un apstrādi, semantikas izzināšanu, kā arī par datu struktūrām šīs semantikas glabāšanai. Lasīta grāmata “Information Retrieval with Verbose Queries”.
  • Gatavota publikācija "Towards a Natural Language-Based Interface for Querying Hospital Data", kas iesniegta un pieņemta konferencē "2nd International Conference on Business Information Systems". 
  • Uzsākts darbs pie aktivitātes Nr. 2 realizācijas.