Pārskats par laikaposmu no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 29. februārim:

 • Pabeigti trīs projekta nodevumi:
  • nr. 3.2.: izmainīto datu struktūru apraksts, ņemot vērā izstrādājot lietotāja pieredzes vākšanas mehānismu;
  • nr. 3.3.: programmatūras prototipa izstrāde, kurā realizētas iepriekš izmainītās datu struktūras;
  • nr. 4.1.: izstrādātās metodes apraksts sistēmas konfiguratora izstrādes sakarā;
 • Noslēgta aktivitātes nr. 3 realizācija.
 • Turpināts darbs pie projekta aktivitātes nr. 4 izstrādes un nodevumā nr. 4.1 aprakstītās metodes prototipa izstrādes.
 • Gatavota publikācija “Knowledge Extraction from Healthcare Data Using User-Adaptable Keywords-Based Query Language”, kas iesniegta konferencei “3rd International Conference on Knowledge Management Systems (ICKMS 2020)”.
 • Gatavota publikācija “Application of a Configurable Keywords-Based Query Language to the Healthcare Domain”, ko paredzēts iesniegt žurnālam “Journal of Advances in Information Technology”.
 • Gatavota prezentācija “Application of Smart Knowledge Management in the Medical Domain” konferencei “SEAS 2020”.