Pārskats par laikaposmu no 2018. gada 1. decembra līdz 2019. gada 28. februārim:

  •  Pabeigts darbs pie aktivitātē Nr. 1 plānotā projekta nodevuma – programmatūras prototipa – izstrādes.
  •  Pabeigta aktivitātes Nr. 1 izstrāde.
  •  Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 2 realizācijas, realizējot metodes uzģenerētā vaicājuma ticamības rēķināšanai izstrādes prototipu.
  •  Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 3 realizācijas, plānojot mehānismu lietotāja pieredzes uzkrāšanai.
  •  Sagatavota publikācija “Natural Language-Based Knowledge Extraction in Healthcare Domain” un iesniegta konferencei “2nd International Conference on Knowledge Management Systems (ICKMS2019)”.
  •  Uzsākta aktivitātes Nr. 4 realizācija, apkopojot sistēmas parametrus, kurus gala lietotājs potenciāli varētu konfigurēt.
  •  Rezultātu popularizēšana, uzstājoties ar referātu LU MII zinātniskajā seminārā.
  •  Gatavota projekta vidusposma izvērtēšanas atskaite.