Pārskats par laikaposmu no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 30. novembrim:

  • Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 1 realizācijas.
  • Turpināts darbs pie vaicājumu apstrādes programmatūras prototipa izstrādes. Tas gatavots arī kā projekta nodevums – aktivitātē Nr. 1 plānotais programmatūras prototips.
  • Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 2 realizācijas, izstrādājot vaicājumu aprēķināšanas rezultāta novērtēšanas mēru.
  • Turpināts darbs pie metodes uzģenerētā vaicājuma ticamības rēķināšanai izstrādes.
  • Uzsākts darbs pie aktivitātē Nr. 2 plānotā prototipa izstrādes.
  • Uzsākts darbs pie aktivitātes Nr. 3 realizācijas.
  • Plānots mehānisms lietotāja pieredzes uzkrāšanai.
  • Gatavota prezentācija konferencei "HCist – 7th International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies".
  • Apmeklēta konference "HCist – 7th International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies", kurā prezentēts raksts "On Keyword-Based Ad-Hoc Querying of Hospital Data Stored in Semistar Data Ontologies".