Pārskats par laikaposmu no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 30. novembrim:

  • Sagatavots un konferencei “SEAS 2020” iesūtīts pamatreferāta pieteikums “Application of Smart Knowledge Management in the Medical Domain”.
  • Apmeklēta konference 11th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2019), kurā prezentēts raksts “User Experience-Based Information Retrieval from Semistar Data Ontologies”.
  • Gatavota un realizēta projektā paredzētā mobilitātes vizīte pie zinātniskā sadarbības partnera uz Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitāti.
  • Strādāts pie projekta nodevumiem nr. 3.2. un 3.3.:
    • aprakstītas izmainītās datu struktūras, izstrādājot lietotāja pieredzes vākšanas mehānismu;
    • turpināts darbs pie programmatūras prototipa izstrādes, kurā tiktu realizētas iepriekš izmainītās datu struktūras.
  • Uzsākts darbs pie projekta nodevuma nr. 4.1 gatavošanas.