Pārskats par laikaposmu no 2019. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. augustam:

  • Pabeigta aktivitātes Nr. 2 izstrāde.
  • Tupināts darbs pie aktivitātes Nr. 3 realizācijas, uzsākot realizēt prototipu lietotāja pieredzes uzkrāšanas mehānisma realizēšanai.
  • Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 4 realizācijas, uzsākot plānot izstrādājamo metodi sistēmas konfigurēšanai.
  • Pabeigts aktivitātes nr. 2 nodevums nr. 1 – teksta dokuments “Izstrādātās metodes apraksts”.
  • Pabeigts aktivitātes nr. 3 nodevums nr. 1 – teksta dokuments “Izstrādātā mehānisma apraksts”.
  • Pabeigts gatavot publikāciju “User Experience-Based Information Retrieval from Semistar Data Ontologies”. Tā iesniegta konferencei 11th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2019).
  • Izmantots ikgadējais atvaļinājums.