Pārskats par laikaposmu no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. maijam:

  •  Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 2 realizācijas, realizējot metodes uzģenerētā vaicājuma ticamības rēķināšanai izstrādes prototipu.
  •  Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 3 realizācijas, plānojot mehānismu lietotāja pieredzes uzkrāšanai.
  •  Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 4 realizācijas, apkopojot sistēmas parametrus, kurus gala lietotājs potenciāli varētu konfigurēt.
  •  Gatavota prezentācija konferencei "2nd International Conference on Knowledge Management Systems (ICKMS2019)".
  •  Apmeklēta konference "2nd International Conference on Knowledge Management Systems (ICKMS2019)", kurā prezentēts raksts "Natural Language-Based Knowledge Extraction in Healthcare Domain".
  •  Uzsākts darbs pie publikācijas “User Experience-Based Information Retrieval from Semistar Data Ontologies” gatavošanas konferencei “11th International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2019)”.
  •  Gatavots aktivitātes nr. 2 nodevums nr. 1 – teksta dokuments “Izstrādātās metodes apraksts”.
  •  Gatavots aktivitātes nr. 3 nodevums nr. 1 – teksta dokuments “Izstrādātā mehānisma apraksts”.