Pārskats par laikaposmu no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. augustam:

  • Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 1 realizācijas.
  • Gatavots projekta nodevums - Izstrādātās metodes un datu struktūru apraksts.
  • Turpināts darbs pie vaicājumu apstrādes programmatūras prototipa izstrādes.
  • Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 2 realizācijas, izstrādājot vaicājumu aprēķināšanas rezultāta novērtēšanas mēru.
  • Turpināts darbs pie metodes uzģenerētā vaicājuma ticamības rēķināšanai izstrādes.
  • Gatavota prezentācija konferencei "13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems", kurā tiks prezentēts raksts "Facilitation of Health Professionals Responsible Autonomy with Easy-To-Use Hospital Data Querying Language".
  • Apmeklēta konference "13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems", kurā prezentēts raksts "Facilitation of Health Professionals Responsible Autonomy with Easy-To-Use Hospital Data Querying Language".