Pārskats par laikaposmu no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. maijam:

  • Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 1 realizācijas, izstrādājot pirmā līmeņa shēmas realizācijas prototipu.
  • Gatavots projekta nodevums - Izstrādātās metodes un datu struktūru apraksts.
  • Uzsākts darbs pie vaicājumu apstrādes programmatūras prototipa izstrādes.
  • Turpināts darbs pie aktivitātes Nr. 2 realizācijas, izstrādājot vaicājumu aprēķināšanas rezultāta novērtēšanas mēru.
  • Izstrādāta metode uzģenerētā vaicājuma ticamības rēķināšanai.
  • Plānota metode, kā šo rēķināšanu integrēt aktivitātē Nr. 2 vēlāk izstrādāmajā prototipā.
  • Apmeklēta konference "2nd International Conference on Business Information Systems", kur prezentēts raksts "Towards a Natural Language-Based Interface for Querying Hospital Data".
  • Gatavota publikācija “Facilitation of Health Professionals Responsible Autonomy with Easy-To-Use Hospital Data Querying Language” konferencei “13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems”.
  • Rezultātu popularizēšana, uzstājoties ar referātu LU MII zinātniskajā seminārā.