Projekts veiksmīgi noslēdzies!

Projekts realizēts sekmīgi un viss projekta un to aktivitāšu ietvaros plānotais ir sasniegts.
Izstrādātas jaunas metodes efektīvai šablonu uzdošanai un to meklēšanai datos, tajā skaitā laikā mainīgos datu plūsmu
aprakstošos datos. Izstrādātas arī jaunas metodes tīkla datu plūsmu un drošības incidentu vizualizācijas.
Izstrādātās metodes ir implementētas IT drošības incidentu vizualizācijas un analīzes un analīzes rīka
prototips. Izstrādātais rīka prototips ir veiksmīgi aprobēts uz reālām cert.lv tīkla pārraudzības
datu kopām.

Ir sagatavots un iesniegts Eiropas Savienības patenta pieteikums. Sagatavotas, iesniegtas un publicētas
5 zinātniskās publikācijas.