27.06.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana. Rakstu un patenta gatavošana.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

19.06.2015

Darba apspriede

Tēmas: Rīku prototipu apskats, to esošās funkcionalitātes un sagatavotības nodevumam izvērtēšana.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

29.05.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana - informācija par konferences raksta pieņemšanu, patenti, rīku prototipi, papildus virtuālo serveru konfigurēšana. Informācija par situāciju ar datu kopu apstrādi un šablonu realizēšanu "Kibanā". Rīka "AZ Security" jaunumi. Vietnē www.caida.org pieejamo datu kopu apskats.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

22.05.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana - nodevumi, raksti, patenti, rīku prototipi. Diskusija par šablonu realizēšanu "Kibanā". Diskusija par lietišķās interneta datu analīzes vietnē  www.caida.org pieejamajām datu kopām.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

15.05.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana - nodevumi, raksti, patenti. Diskusija par datu avotu integrāciju. Tīkla datu PR-vizualizēšanas jaunumi.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

08.05.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana. Kārtējo projekta nodevumu struktūras un iekļaujamā informācijas apjoma precizēšana. Rīka "AZ Security" jaunumi, diskusija par jauno iespēju ietekmi uz rīka ātrdarbību.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

29.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana - slodzes lapas, patenti un nodevumi. Diskusija par datu avotu integrāciju un jaunatklātajiem šablonu tipiem. "AZ Security" rīka jaunumu apskats un "Netflow" dati "ElasticSearch" vidē, izmantojot "Kibana".

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

24.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana - patenti un nodevumi. IP adrešu ģeogrāfisko datu datubāzes "GeoLite" izmantošanas iespējas. Rīka "AZ Security" izmantošanas jaunumi. Detalizēta informācija par serveru un klientu portiem. Informācija par sadarbības projekta ar Čehijas kolēģiem sagatavošanas gaitu.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

17.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana. Projekta vadītāja informācija par konferences raksta sākotnējo versiju un EDA projekta konkursa iespējām. Tīkla datu integrācijas jaunumi. Informācija par patentu sagatavošanas procesu.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

10.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana. Projekta vadītāja informācija par "COST" projektu, konferenci 2015.gada augustā, par IP adresu bāzi "GEO". Diskusija "Kibana 3" vidē par Tomcat-access datiem par servera "Sv-Ast" izmantošanu divu gadu garumā. Rīka "AZ Security" jaunumi (īpaši 19-01-2015 datu kontekstā). Komentāri par dažu datu plūsmu iespējamo semantiku. Informācija par patentu sagatavošanas procesu.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

02.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana. Projekta vadītāja informācija par rīku "Bro". Rīka "AZ Security" jaunumi. Kolēģiem no Čehijas Republikas sagatavotās vizualizācijas apspriešana.  Diskusija par EDA projektiem. Tikšanās ar CERT pārstāvjiem rezultātu apspriešana un informācija par patentu sagatavošanas procesu.

Laiks un vieta: 14.00 210. telpa

27.03.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana. Projekta vadītāja informācija par iesniegto rakstu kopsavilkumu un nākamajiem iespējamajiem projektiem šajā tematikā. Uzlabotās rīka "AZ Security" saskarnes un ar to saistītās datu analīzes jauno iespēju prezentēšana, izmantojot "Radar" datu kopu. Datu analīzes ātrdarbības apspriešana.  Diskusija par precizējošām vajadzībām CERT – KIBANA ar informācijas pārlūkošanas iespējām grafa izskatā un par sistēmu "ReSeLa". Diskusijas par sadarbību ar kolēģiem no Čehijas Republikas turpinājums.

Laiks un vieta: 12.00 210. telpa

20.03.2015

Darba apspriede

Tēmas: Administratīvu jautājumu risināšana. Projekta un laboratorijas vadītāju informācija un diiskusija par konferencēm un iesniegto rakstu kopsavilkumiem. Informācija par konferenci "SciViz". Diskusija par jaunākajām nozares publikācijām, kas attiecas uz projekta tematiku. "AZ Security" jaunumu analīze un diskusija par sadarbību ar kolēģiem no Čehijas Republikas.

Laiks un vieta: 13.00 210. telpa

13.03.2015

Darba apspriede

Tēmas: Projekta un laboratorijas vadītāju informācija un diiskusija par patentiem. Diskusija par jaunākajām nozares publikācijām, kas attiecas uz projekta tematiku. Tehnisku jautājumu (piekļuve serverim žurnālfailu datu analīzei) risināšana. "AZ Security" jaunumu analīze. Diskusija par "4S-netflow" datiem.

Laiks un vieta: 13.00 210. telpa

04.03.2015

Darba apspriede

Tēmas: Vadītāja informācija un diiskusija par patentiem. Diskusija par "AZ Security" jaunumiem un "4S-netflow" datiem ELK infrastruktūrā ar integrētu "ZoomChart" grafu aplūkotāju.

Laiks un vieta: 14.30 210. telpa

27.02.2015

Darba apspriede

Tēmas: Vadītāja informācija un diiskusija par patentiem. Prezentācija par "Logstash" un ELK kopumā iespējām Kibana datu izpētei.

Laiks un vieta: 13.00 210. telpa

20.02.2015

Darba apspriede

Tēmas: Vadītāja informācija par patentiem. LU konferences prezentācijas prezentācija un diskusija par to. Diskusija par datu kopas "MG" uzlikšanu uz servera. Diskusija par "AZ Security" jaunumiem un "4S-netflow" datiem ELK infrastruktūrā ar integrētu "ZoomChart" grafu aplūkotāju.

Laiks un vieta: 13.00 210. telpa

13.02.2015

Darba apspriede

Tēmas: Vadītāja rīkojums par datu kopas "MG" uzlikšanu uz servera. Diskusija par darbu ar "SR-netflow" datu kopām un "AZ Security" jaunumiem.

Laiks un vieta: 13.00 210. telpa

05.02.2015

Darba apspriede

Tēmas: Vadītāja informācija par rakstu iesniegšanu konferencēm un žurnāliem. Priekšlasījums par "Netflow" datiem ar "R" pazīmi un vienvirziena plūsmām. Diskusija par "AZ Security" jaunumiem un drošības incidentu šabloniem.

Laiks un vieta: 14:30 210. telpa

09.02.2015

Piedalīšanās LU 73.zinātniskajā konferencē

Projekta dalībnieki M.Dudelis, J.Glagoļevs un P.Ručevskis ar referātu "IT drošības incidentu analīze" piedalīsies LU 73.zinātniskajā konferencē.

Laiks un vieta: 20.II 14:30, Raiņa bulv.19 12.aud.

29.01.2015

Darba apspriede

Tēmas: Vadītāja informācija par patentiem. Priekšlasījums par "Logstash"un ELK kopumā. Informācija par pretēju datu plūsmu mijiedarbību un apvienošanu "netflow" datos, portu skenēšanu. Diskusija par "AZ Security" izmantošanu un "Netflow" neapstrādāto datu sapludināšanas iespējām. Diskusija par SQL un NoSQL DB izmantošanu projekta vajadzībām.

Laiks un vieta: 14:30 210. telpa

22.01.2015

Darba apspriede

Tēmas: Vadītāja informācija par veiksmīgi iesniegto nodevumu. Diskusija par "AZ Security" izmantotajām datu kopām. Referāta sagatavošana Islandes konferencei. Diskusija par vidi "Kibana".

Laiks un vieta: 13:00 210. telpa

08.01.2015

Darba apspriede

Tēmas: Vadītāja informācija par administratīvām lietām un nodevumiem. Diskusija par tīkla datu apvienošanu. Referāta sagatavošana Islandes konferencei. Diskusija par rakstu sagatavošanu un patentiem.

Laiks un vieta: 13:00 210. telpa