03.12.2012

Projekta sestā atskaite

Iesniegta projekta kārtējā atskaite. Sagatavoti divi nodevumi:  R2 aktivitātes "Socioloģisko metožu izstrāde tīklu analīzei un vizualizācijai" nodevums "Tīklu strukturēšana pēc to sociālajiem elementiem un sociālās dinamikas" un E1 aktivitātes "Tīklu veidošanas, analīzes un attēlošanas rīku izstrādes platformas (SDK) karkasa izstrāde" nodevums "SDK arhitektūras projektējums".

09.11.2012

Seminārs

Referē: V.Krebs un P. Ručevskis
Tēma: SNA rīka vēlamie un nepieciešamie uzlabojumi.
Vieta: 13:00 210. telpa

05.11.2012

Seminārs

Referē: K. Freivalds
Tēma: Projekta organizatoriskie jautājumi - publikācijas, darbu plānošana, projekta atskaites.

Referē: P. Ručevskis
Tēma: SNA rīka vēlamie un nepieciešamie uzlabojumi.
Vieta: 14:30 210. telpa

08.10.2012

Seminārs

Referē: K.Čerāns
Tēma: Datu integrācijas problēmas un to iespējamie risinājumi. Datu attēlojumi.
Vieta: 15:30 210. telpa

30.09.2012

Referāts

Rūdolfs OpmanisOptical Graph Recognition” Joint Estonian-Latvian Theory Days 2012

29.09.2012

Referāts

 

Krišjānis Prūsis, Jevgēnijs VihrovsVisualizing Overlapping Graph Clusters” Joint Estonian-Latvian Theory Days 2012

14.09.2012

Seminārs

Referē: K.Čerāns
Tēma: Datu integrācijas problēmas un to iespējamie risinājumi. Datu attēlojumi.
Vieta: 12:45 210. telpa

10.09.2012

Seminārs

Referē: V.Krebs
Tēma: "Organisational Network Analysis (a different view)" - klasterizācijas problēmas.  
Vieta: 14:30 210. telpa

29.08.2012

Referāts

Lani Trenouth and Talis TisenkopfsHousehold foodscapes in transition”. International conference „Turning Points in Baltic and Central East European Food History – Knowledge, Consumption, and Production in Changing Environments”, Tallinn, 29-30 August 2012.

03.08.2012

Referāts

Talis Tisenkopfs, Sandra Sumane and Ilona KundaFrames of learning in multifunctional and hybrid networks”. XIII World Congress of Rural Sociology, Session 3 „Facilitating change and innovation for sustainable rural development”, Lisbon Portugal, July 29 – August 4th, 2012.